Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Środa 8 Lipca 2020

Imieniny

Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

POKL

 

1.       Rozpoczęcie szkoleń .

 

Warsztaty aktywizacyjne.

 

W dniu 19.07.2010 r. rozpoczął się cykl szkoleń  w ramach projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Regnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W spotkaniu wzięli udział Beneficjenci Ostateczni projektu. Grupa Beneficjentów składa się z 7 kobiet. Inaugurację szkoleń swoją obecnością zaszczycił  Wójt Gminy Regnów p. Tomasz Wojdalski. Obecni byli również kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie.

Na spotkaniu zostały szczegółowo omówione sprawy organizacyjne związane z realizacją projektu. Uczestniczki projektu zostały zapoznane z programem i harmonogramem zajęć.

Następnie odbyły się warsztaty aktywizacyjne prowadzone przez psychologa. Warsztaty obejmują 18 godzin szkoleniowych, w terminie od 19.07.2010 r. do 21.07.2010 r.

Na zakończenie zajęć uczestniczki wypełniły ankiety oceny szkoleń.

 

ZDJĘCIA Z ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ


       2.       Pomoc w formie zasiłków celowych.

 

W dniu 28.07.2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie wypłacił po raz pierwszy zasiłki celowe na pokrycie potrzeb bytowych, dla 7 Beneficjentek Ostatecznych projektu pod nazwą „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Regnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zasiłki celowe stanowią wkład własny gminy w finansowanie projektu systemowego.

 

3.   Warsztaty „ABC zarządzania budżetem domowym.”


W dniach od 28.07.2010 r. do 30.07.2010 r.   odbyły się warsztaty „ABC zarządzania budżetem domowym.” Zajęcia obejmują 18 godzin szkoleniowych. Podczas zajęć zostały omówione zagadnienia dotyczące relacji międzyludzkich – interpersonalnych, mających wpływ na kształtowanie budżetu domowego. Beneficjentki Ostateczne projektu nabyły umiejętności tworzenia budżetu domowego, umiejętności szukania oszczędności oraz gospodarowania nadwyżką. Wszystkie zajęcia miały charakter warsztatowy, uczestniczki projektu pracowały w podgrupach oraz indywidualnie.
Szkolenie  „ABC zarządzania budżetem domowym” cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem oraz dużą frekwencją. 

drukuj ()

Zdjęcia warsztatów „ABC zarządzania budżetem domowym.”

4. Warsztaty doradztwa zawodowego.

Warsztaty doradztwa zawodowego obejmowały 12 godzin szkoleniowych. Odbyły się w dniach 02.08.2010 r. do 03.08.2010 r.
Uczestniczki projektu zapoznały się z obszarem działalności i metodami pracy doradcy zawodowego oraz procesem rekrutacji z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Podczas szkolenia omówione zostały zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Beneficjentki nauczyły się, w oparciu o zasady czytelności i spójności, redagować ogólne oraz indywidualne CV. Nabyły umiejętności przygotowania listu motywacyjnego w kierunku konkretnego stanowiska pracy oraz tworzenia i uwydatniania konkretnych informacji.

5. Kurs zawodowy „Opiekunka środowiskowa”

  W dniu 09.08.2010 r. rozpoczął się kurs zawodowy opiekunka środowiskowa. Tematyka szkoleń obejmowała: krwawienia i krwotoki – rozpoznanie i postępowanie, omdlenia, padaczka, utonięcia, użądlenia, ukąszenia, porażenie prądem, postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zatrucia drogą pokarmową, oddechową oraz skóry i błon śluzowych.

  Beneficjentki projektu nabyły umiejętności z zakresie postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u osób dorosłych oraz  pierwszej pomocy w oparzeniach i odmrożeniach.

Zdjęcia z kursu zawodowego "Opiekunka środowiskowa"

Na kolejnych zajęciach uczestniczki projektu zdobyły wiedzę w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Tematyką szkoleń była również metodyka organizacji czasu wolnego, zagadnienia higieny osobistej i najbliższego otoczenia, higieny żywienia oraz komunikacji interpersonalnej. Zostały omówione również wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej oraz podstawy psychopatologii. Beneficjentki projektu mogły zapoznać się z elementami pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Ostatnim tematem kursu były problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania.

6. Wyjazd integracyjny – wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą oraz Janowca.

W ramach działań o charakterze środowiskowym w dniu 10.09.2010 r. został zorganizowany wyjazd turystyczny dla beneficjentek projektu oraz członków ich rodzin. Wycieczka została zorganizowana do Kazimierza Dolnego oraz Janowca. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć Muzeum Zamek w Janowcu, podziwiać zabytki Starego Rynku w Kazimierzu Dolnym oraz odwiedzić Muzeum Przyrodnicze. Kolejną atrakcją był rejs statkiem po Wiśle.

Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali serwis śniadaniowy oraz mogli skosztować kuchni żydowskiej w jednej z restauracji.

Zdjęcia z wycieczki do Kazimierza Dolnego

7. Wyjazd integracyjny – wycieczka do Łodzi.

W dniu 22.10.2010 r. odbyła się kolejna wycieczka integracyjna dla uczestników projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFS.

W wycieczce brały udział beneficjentki projektu wraz z ich otoczeniem.  Pierwszym etapem wyjazdu była zabawa w kręgielni. O historii łódzkiego przemysłu uczestnicy wycieczki mogli dowiedzieć się w Muzeum Fabryki. Dużą atrakcją okazała się wizyta w „Eksperymentarium”, gdzie zwiedzający  za pomocą  urządzeń pozwalających samodzielnie przeprowadzić doświadczenia mogli wyjaśniać zagadnienia nauki i techniki oraz otaczających człowieka zjawisk. Ostatnim punktem był seans filmowy, młodsi uczestnicy wycieczki obejrzeli film w 3D pt. „Legendy sowiego królestwa”, natomiast pozostałe osoby obejrzały film na podstawie adaptacji sztuki Aleksandra Fredry „Śluby panieńskie”.

Uczestnicy mieli zapewniony obiad oraz transport.

Zdjęcia z wycieczki do Manufaktury.

8. Kurs stylizacji i wizażu.

Odbył się w dniach 08. - 09.12.2010 r. Zajęcia podzielone zostały na 2 bloki tj. zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne. W pierwszym dniu odbyły się zajęcia teoretyczne, na których uczestniczki projektu zdobyły wiedzę dotyczącą historii koloru, analizy kolorystyki, kolorów na różne pory roku oraz charakterystyki morfologii twarzy. Zajęcia praktyczne stylizacji i wizażu odbyły się drugiego dnia. Beneficjentki mogły skorzystać z porad specjalisty oraz nauczyć się profesjonalnego makijażu.

Zdjęcia z kursu stylizacji i wizażu

9. Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Regnów.”

W dniu 09.12.2010 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Regnów.” W spotkaniu wzięli udział beneficjenci projektu, pracownicy GOPS w Regnowie oraz goście zaproszeni. Zaprezentowane zostało sprawozdanie z realizacji projektu. 7 beneficjentek, które zakończyły udział w kursach i warsztatach otrzymały certyfikaty ukończenia projektu, zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego „opiekunka środowiskowa” oraz upominki i życzenia

Zdjęcia ze spotkania podsumowującego

REALIZATOR PROJEKTU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie: Biuro projektu: 96-232 Regnów, Regnów 95

tel. /fax 46 813 16 63, e-mail: gopsregnow@poczta.onet.pl

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Odnośnik

Banery