Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Wtorek 7 Kwietnia 2020

Imieniny

Donata, Jana, Rufina

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

    W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie po raz kolejny przystąpił do realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Regnów”.  Projekt zakłada udział 10 osób z terenu Gminy Regnów. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i jednocześnie korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.  Celem projektu jest rozwój aktywnej integracji  wśród 10 BO oraz pracy socjalnej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Każdy uczestnik zostanie objęty 3 instrumentami aktywnej integracji.
W 2013 roku w ramach projektu zostanie zrealizowany kompleksowy program szkoleniowo – doradczy obejmujący:
1. Warsztat kompetencji psychospołecznych.
2. Warsztat doradztwa zawodowego.
3. Kursy zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu.

BO projektu otrzymają również wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

Warsztat kompetencji psychospołecznych.


    W dniach 25.04.2013 r., 07.05.2013 r. oraz 08.05.2013 r. odbyły się się warsztaty kompetencji psychospołecznych. BO projektu tj. 7 kobiet i 3 mężczyzn mogą rozwinąć swoje kompetencje psychospołeczne. Nauczą się efektywnej komunikacji i zarządzania czasem. Program warsztatów zawiera również takie elementy jak: zwalczanie stresu, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie postaw asertywnych. Warsztaty kompetencji psychospołecznych obejmują 6 godz. dydaktycznych dziennie. Warsztaty są prowadzone przez psychologa.

Warsztat doradztwa zawodowego.

    W dniach 17, 18, 19 czerwca 2013 r. uczestnicy wzięli udział w warsztatach doradztwa zawodowego. Program warsztatów został zrealizowany w ciągu 18 godzin dydaktycznych i obejmował takie elementy jak:
1. Aktywne poszukiwanie zatrudnienia.
2. Charakterystyka współczesnego rynku pracy.
3. Ogólne zasady pisania dokumentów aplikacyjnych.
4. Rozmowa kwalifikacyjna i skuteczna autoprezentacja.

 

Kurs zawodowy – operator wózków jezdniowych.

    Siedmioro uczestników projektu zadeklarowało chęć zdobycia uprawnień zawodowych związanych z obsługą wózków jezdniowych. Zajęcia rozpoczęły się od 01.07.2013 r. i potrwają do 02.08.2013 r. Program i ilość godzin jest zgodna ze standardami kwalifikacji zawodowych  MPiPS.

Na zajęciach edukacyjnych BO mogli zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą typów stosowanych wózków jezdniowych i budowy wózka. Uzyskali informację dotyczącą czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po pracy wózkami oraz czynności jakie są podejmowane przez operatora  w czasie pracy wózkami. Zakres zajęć edukacyjnych obejmował również wiadomości  z obszaru ładunkoznawstwa, bezpieczeństwa higieny pracy oraz dozoru technicznego. Oprócz zajęć teoretycznych odbyła się praktyczna nauka jazdy.
Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym przed Urzędem Dozoru Technicznego.
 

Odnośnik

Banery

baner toplayer
INFORMACJA WÓJTA GMINY REGNÓW