Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Piątek 15 Stycznia 2021

Imieniny

Pawła, Izydora, Dąbrówki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji w Gminie Regnów programu „Wspieraj Seniora”.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:
1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19
2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia

 

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

 

W ramach programu uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.

Założeniem programu jest dostarczenie niezbędnych produktów do domu seniora (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej), załatwienie pilnych spraw urzędowych.

Koszty zakupów pokrywa senior.

 

Z pomocy można również skorzystać bezpośrednio kontaktując się z GOPS w Regnowie pod nr tel. 46 813 16 63 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30  do 15.30

Pomoc będzie świadczona przez pracowników GOPS w Regnowie.

Odnośnik

Banery