Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Sobota 22 Lutego 2020

Imieniny

Małgorzaty, Marty, Piotra

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Nawigacja

 • Aktualności      
 • Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki"      
 • Treść

  Artykuł podsumowanie 2019

  LGD Kraina Rawki - zaprasza do udziału w wizytach studyjnym

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza do udziału w wizytach studyjnych pt. „Tematyczna Kraina Rawki” połączonych z warsztatami, które odbędą się na terenie LGD „Kraina Rawki”.  Uczestnicy będą mogli poznać działające na naszym terenie wioski i zagrody tematyczne oraz zagrody edukacyjne, wziąć udział w warsztatach i grach terenowych oraz wymienić doświadczeniami i dobrymi praktykami.

  Wizyty odbędą się w dniach 21 września 2019 r. (sobota) oraz 5 października 2019 r. (sobota).

  Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poznaniem różnych form działalności w zakresie turystyki na obszarach wiejskich LGD „Kraina Rawki”. Zapraszamy dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów! Udział w wizytach studyjnych jest bezpłatny.

   

  Chęć udziału prosimy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/3B7grzMG9jG1jFn56 lub telefonicznie: 46 814 50 18.

  Liczba miejsc jest ograniczona! Zapisy do udziału w wizytach studyjnych przyjmujemy do dnia 19 września 2019 r.

  Więcej informacji oraz program wyjazdu można znaleźć na naszej stronie: https://www.krainarawki.eu/zapraszamy-do-udzialu-w-wizytach-studyjnych-tematyczna-kraina-rawki/

  W razie dodatkowych  pytań prosimy o kontakt: tel.  46 814 50 18, biuro@krainarawki.eu.

  LGD Kraina Rawki - zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym

   

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza do udziału w wizycie studyjnej do LGD „Zielony Pierścień” na Lubelszczyźnie w ramach operacji pn. „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego” w dniach 13-15 września 2019 roku.

  Wyjazd studyjny i poznanie dobrych praktyk w prowadzeniu przetwórstwa na Lubelszczyźnie jest najlepszą formą na zwiększenie wiedzy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” na temat małego przetwórstwa lokalnego, ponieważ uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję odwiedzić przedsiębiorców z tamtego terenu, zapoznać się formą działalności, etapami produkcji, efektami. Wyjazd studyjny umożliwia również wymianę doświadczeń, daje szansę nawiązania bezpośrednich kontaktów zawodowych.

  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru LGD „Kraina Rawki”(Gminy: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek):

  -rolnicy,

  -sadownicy,

  -przedstawiciele organizacji pozarządowych,

  -przedstawiciele kół gospodyń wiejskich,

  -przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych

  -przedsiębiorcy.

  Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń oraz motywacja do wzięcia udziału w wyjeździe.

  Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/TFSprccx8rdhYpHj6

  Wypełniony formularz on-line należy przesłać do dnia 4 września 2019 roku do godziny 15:00.

  LGD Kraina Rawki - zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza :

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza 3 nabory wniosków mające na celu rozwój przedsiębiorczości na naszym obszarze.

   

  Dofinansowanie można uzyskać na:

  • Podjęcie działalności gospodarczej – 70.000 zł (1 szt.)
  • Rozwiniecie działalności gospodarczej – do 100.000 zł dofinansowania na poziomie 60% ( 3 szt.)
  • Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych przez osoby z grup defaworyzowanych – do 112 .290 zł dofinansowania na poziomie 70% (1 szt.)

  Nabory wniosków realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

   

  Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki”: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

   

  Ogłoszenia:

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-uslug-noclegowych-przez-osoby-z-grup-defaworyzowanych/

   

  Ogłoszenie nr 2

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłosiło kolejne nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

   

  Dofinansowania można uzyskać na:

  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
  • Tworzenie obiektów pełniących funkcje lokalnych muzeów
  • Realizację operacji mających na celu promocję obszaru LGD „Kraina Rawki”

  Nabory wniosków realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

   

  Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki”: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

   

  Ogłoszenia:

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-kulturalno-integracyjnych/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2019-g-tworzenie-obiektow-pelniacych-funkcje-lokalnych-muzeow/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2019-g-realizacja-operacji-majacych-na-celu-promocje-obszaru/

  Odnośnik

  Banery