Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Niedziela 29 Listopada 2020

Imieniny

Błażeja, Fryderyka, Saturnina

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Nawigacja

 • Aktualności      
 • Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki"      
 • Treść

  „Najpiękniej Umajona Kapliczka”

  • -

  Nabory Wniosków

  • -

  Artykuł podsumowanie 2019

  LGD Kraina Rawki - zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza :

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza 3 nabory wniosków mające na celu rozwój przedsiębiorczości na naszym obszarze.

   

  Dofinansowanie można uzyskać na:

  • Podjęcie działalności gospodarczej – 70.000 zł (1 szt.)
  • Rozwiniecie działalności gospodarczej – do 100.000 zł dofinansowania na poziomie 60% ( 3 szt.)
  • Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych przez osoby z grup defaworyzowanych – do 112 .290 zł dofinansowania na poziomie 70% (1 szt.)

  Nabory wniosków realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

   

  Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki”: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

   

  Ogłoszenia:

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-uslug-noclegowych-przez-osoby-z-grup-defaworyzowanych/

   

  Ogłoszenie nr 2

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłosiło kolejne nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

   

  Dofinansowania można uzyskać na:

  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
  • Tworzenie obiektów pełniących funkcje lokalnych muzeów
  • Realizację operacji mających na celu promocję obszaru LGD „Kraina Rawki”

  Nabory wniosków realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

   

  Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki”: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

   

  Ogłoszenia:

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2019-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-kulturalno-integracyjnych/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2019-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2019-g-tworzenie-obiektow-pelniacych-funkcje-lokalnych-muzeow/

  https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2019-g-realizacja-operacji-majacych-na-celu-promocje-obszaru/

  Odnośnik

  Banery