Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Poniedziałek 23 Września 2019

Imieniny

Bogusława, Tekli, Boguchwały

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść


Obszar Gminy Regnów podzielony jest na 12 sołectw gdzie ogółem zamieszkuje około 1900 osób. Ludność należąca do grupy osób w wieku produkcyjnym stanowi 54% ogółu ludności gminy, ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 26% a ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 20 %. Przeważająca liczba ludności utrzymuje się z produkcji rolniczej i stanowi 72% ludności aktywnej zawodowo , 24% ludności utrzymuje się z pracy najemnej , natomiast 4% prowadzi działalność pozarolniczą. Gęstość zaludnienia wynosi 41 osób na 1 km2.


W skład gminy Regnów według obrębów geodezyjnych wchodzi 12 miejscowości (według urzędowego wykazu w gminie jest 12 miejscowości), tworząc 12 sołectw. Miejscowości te są znacznie zróżnicowane pod względem zajmowanej powierzchni a także warunków przyrodniczo – ekonomicznych.

Miejscowości

Imię i nazwisko sołtysa

Liczba mieszkańców

Annosław

Marek Klepaczka

255

Kazimierzów

Marianna Wojdalska

119

Nowy Regnów

Ryszard Szymańczyk

194

Podskarbice Królewskie

Bożena Heleniak

114

Podskarbice Szlacheckie

Halina Kamińska

156

Regnów

Anna Ambroziak

357

Rylsk

Kazimierz Jędrzejczyk

219

Rylsk Duży

Anna Cheba

220

Rylsk Mały

Krystyna Kupis

58

Sławków

Mieczysław Woszczyk

83

Sowidół

Małgorzata Stępień

67

Wólka Strońska

Henryk Piątkowski

72

Odnośnik

Banery