Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Czwartek 16 Lipca 2020

Imieniny

Ruty, Marii, Magdaleny

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Nawigacja

 • O gminie      
 • Środowisko przyrodnicze      
 • Treść


  Położenie geograficzne gminy, gęstość zaludnienia, intensywność produkcji rolniczej , ilość i wielkość cieków wodnych oraz wielkość obszarów leśnych kształtuje jej charakter przyrodniczy. Niewielka gęstość zaludnienia , ekstensywna gospodarka rolna sprzyja zachowaniu przyjaznego środowiska przyrodniczego . Korzystny wpływ na kształtowanie środowiska przyrodniczego wywiera również dolina rzeki Rylki i kanału Regnów – Ossowice i zwarte kompleksy leśne usytuowane w północnej i południowej części gminy.

  Gmina jest otwarta dla wszystkich osób pragnących tu zainwestować oraz korzystać z jej potencjału materialnego i ludzkiego.

  Odnośnik

  Banery