Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Nawigacja

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021      
 • Treść

  jSreSzVAAAAAElFTkSuQmCC

  Informacja dotycząca rozpoczęcia pracy przez rachmistrzów spisowych

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z decyzją Centralnego Biura Spisowego rachmistrze spisowi rozpoczną pracę od 4 maja 2021 r.

  Do dnia 3 maja 2021 r. jedyną formą wzięcia udziału w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl lub przez  kontakt z infolinią spisową pod numerem telefonu 22 279 99 99.

  Do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie Gminy Regnów przydzielony został jeden rachmistrz spisowy.

  Rachmistrz przeprowadza spis jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:

  • wywiadu telefonicznego,
  • wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

  Przestrzegamy, aby  zachować czujność i przed wskazanym terminem nie udzielać  żadnych informacji objętych spisem, a wszelkie przypadki oszustów telefonicznych podających się za rachmistrzów, zgłaszać na policję.

  Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.

  Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!

   

   

  1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

   

  YAAAAAElFTkSuQmCC

  Już 1 Kwietnia rozpocznie się

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

  Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

  Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

  Spisem objęte są:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

  Metody zbierania danych

  Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

  Metoda obowiązkowa:

  • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

  Metody uzupełniające:

  • wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,
  • wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

  Zakres zbieranych danych:

  • charakterystyka demograficzna osób,
  • aktywność ekonomiczna osób,
  • poziom wykształcenia,
  • niepełnosprawność,
  • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
  • charakterystyka etniczno-kulturowa,
  • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

  Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

  Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

  Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

  Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

  Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS: 22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

  Grafika przedstawia informację o rozpoczęciu się 1 kwietnia 2021 roku Spisu Ludności i Mieszkań

  Komunikat Centralnego Biura Spisowego w sprawie przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

  Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

  Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.bip.ugregnow.pl/plik,3048,aktualizacja-ogloszenia-o-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych.pdf

  Grafika przedstawia informację dotyczącą przedłużenia terminy naboru na rachmistrza spisowego do dnia 16 lutego

  drukuj (Komunikat Centralnego Biura Spisowego w sprawie przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych)

  Nabór na rachmistrza spisowego

  Dnia 01 lutego 2021 r. Gminny Komisarz Spisowy w Regnowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

  NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

  Termin składania ofert: 09 luty 2021 r.

  Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.bip.ugregnow.pl/523,narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021

  Plakat zawiera informację o naborze na rachmistrza spisowego w NSP 2021

  Odnośnik

  Banery