Remont drogi gminnej Nowy Regnów-Annosław

Gmina Regnów zakończyła realizację projektu: „Remont drogi gminnej Nowy Regnów-Annosław”
W ramach zadania wykonano: remont drogi poprzez oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych – 12 192m², skroplenie emulsją asfaltową C 60 B5 ZM (K-3 60) - 12 192m², wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4,00 cm (warstwa ścieralna) – 12 184m². Dodatkowo wykonano obustronne pobocza – 3 046,00 m² z kruszywa łamanego 0/31,5 mm lub destruktu gr. 5,00 cm. Szerokość jezdni po przebudowanie wynosi 4,00 m.
Całkowita wartość inwestycji –  677 015,96 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 406 209,00 zł
Udział własny Gminy Regnów – 270 806,96 zł

  • Barwy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Godło Polski
  • Tablica  informacyjna dot. projektu
  • Tablica informacyjna dot. projektu