Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Poniedziałek 23 Września 2019

Imieniny

Bogusława, Tekli, Boguchwały

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

Susza 2019

INFORMACJA   DLA  ROLNIKÓW

dotycząca szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w 2019 roku.

 

 

 

 

Wójt Gminy Regnów informuje,  że rolnicy, których gospodarstwa poniosły szkody powstałe w wyniku suszy w zbożach jarych, ozimych, rzepaku, rzepiku, kukurydzy, roślin strączkowych oraz krzewach owocowych na glebie Kategorii I  oraz zbóż jarych Kategorii II  (bardzo podatnych na suszę), mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych od 22.07.2019 do 31.07.2019 r.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Do poprawnie wypełnionego wniosku o szacowanie strat, należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok złożonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o szacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy zakładka aktualności https://www.ugregnow.pl/68,aktualnosci (poniżej)

System monitoringu suszy rolniczej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1013052/

Link do mapy Gminy z kategoriami gleb: http://polska.e-mapa.net?userview=9744

Jesteś w dziale Aktualności

Wybierz interesujący artykuł korzystając z rozwiniętego menu po lewej stronie

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Regnów

Zaproszenie do skorzystania z oferty "Kreator Przedsiębiorczości", projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

W ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza organizacje pozarządowe i przedsiębiorców do skorzystania z oferty Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości tj.

stworzenia nowych lub zmodernizowania istniejących stron internetowych.

Oferta skierowana jest do 6 podmiotów mających siedzibę na terenie LGD "Kraina Rawki".

 

Warunki rekrutacji:

Siedziba podmiotu na terenie działania Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki".

1. Prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Zobowiązanie się do utrzymania serwisu w ciągu 5 lat od wdrożenia tj.

opłata za domenę i serwer.

3. Przygotowanie treści do zamieszczenia na stronie w ciągu miesiąca od konsultacji z firmą wdrażającą serwis.

4. Dostarczenie logotypu podmiotu w wersji wektorowej lub bitmapy bez tła.

5. Dostarczenie dobrej jakości zdjęć własnych, do których podmiot ma prawa autorskie.

6. Przesłanie formularza do 13.03.2019 r. godz. 15:00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://goo.gl/forms/9VEqw6M7c4huLGbE3

 

 

 

 

Informacja dowody osobiste

AZBEST Wniosek dla mieszkańców (odbiór azbestu)

Oświadczenie o wysokości sprzedaży alkoholu

Dyżury w pomocy psychologicznej w Regnowie 2019

Odnośnik

Banery