Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Poniedziałek 14 Października 2019

Imieniny

Bernarda, Kaliksta, Alana

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

KONKURS ZAPROJEKTUJ LOGO DLA GMINY REGNÓW

KONKURS ZAPROJEKTUJ LOGO DLA GMINY REGNÓW

Susza 2019

INFORMACJA   DLA  ROLNIKÓW

dotycząca szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w 2019 roku.

 

 

 

 

Wójt Gminy Regnów informuje,  że rolnicy, których gospodarstwa poniosły szkody powstałe w wyniku suszy w zbożach jarych, ozimych, rzepaku, rzepiku, kukurydzy, roślin strączkowych oraz krzewach owocowych na glebie Kategorii I  oraz zbóż jarych Kategorii II  (bardzo podatnych na suszę), mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych od 22.07.2019 do 31.07.2019 r.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Do poprawnie wypełnionego wniosku o szacowanie strat, należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok złożonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o szacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy zakładka aktualności https://www.ugregnow.pl/68,aktualnosci (poniżej)

System monitoringu suszy rolniczej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1013052/

Link do mapy Gminy z kategoriami gleb: http://polska.e-mapa.net?userview=9744

Jesteś w dziale Aktualności

Wybierz interesujący artykuł korzystając z rozwiniętego menu po lewej stronie

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Regnów

Zaproszenie do skorzystania z oferty "Kreator Przedsiębiorczości", projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

W ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza organizacje pozarządowe i przedsiębiorców do skorzystania z oferty Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości tj.

stworzenia nowych lub zmodernizowania istniejących stron internetowych.

Oferta skierowana jest do 6 podmiotów mających siedzibę na terenie LGD "Kraina Rawki".

 

Warunki rekrutacji:

Siedziba podmiotu na terenie działania Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki".

1. Prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Zobowiązanie się do utrzymania serwisu w ciągu 5 lat od wdrożenia tj.

opłata za domenę i serwer.

3. Przygotowanie treści do zamieszczenia na stronie w ciągu miesiąca od konsultacji z firmą wdrażającą serwis.

4. Dostarczenie logotypu podmiotu w wersji wektorowej lub bitmapy bez tła.

5. Dostarczenie dobrej jakości zdjęć własnych, do których podmiot ma prawa autorskie.

6. Przesłanie formularza do 13.03.2019 r. godz. 15:00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://goo.gl/forms/9VEqw6M7c4huLGbE3

 

 

 

 

Informacja dowody osobiste

AZBEST Wniosek dla mieszkańców (odbiór azbestu)

Oświadczenie o wysokości sprzedaży alkoholu

Dyżury w pomocy psychologicznej w Regnowie 2019

Odnośnik

Banery