Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Niedziela 19 Września 2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Nawigacja

 • Przetargi      
 • Ochrona Środowiska      
 • Treść

  • Dofinansowanie z WFOŚiGW Gmina Regnów otrzymała...

  “Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Regnów” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  Gmina Regnów otrzymała  dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na  zadanie pn.: “Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Regnów”.

  Koszt całkowity zadania 194 521,00 zł

  Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 154 684,00 zł

  Dofinansowania z WFOŚiGW 2019 rok

  • -

  Dofinansowania z WFOŚiGW 2019 rok

   

  Zadanie pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2019 r.” zostało zrealizowane z dofinansowaniem środków WFOŚiGW w Łodzi. Dofinansowanie wynosi 24.953,00 zł.

  • -

  Dofinansowania z WFOŚiGW 2018 rok

  Zadanie pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2018 r.” zostało zrealizowane z dofinansowaniem środków WFOŚiGW w Łodzi

  Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Regnów

  Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


   

  „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2017 Roku”

  Zadanie zostało w części sfinansowane ze srodków pochodzących z WFOŚIGW w Łodzi

  -------------------------------------------------------------------------------------

  • -

  .


  PROJEKTY REALIZOWANE Z ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

   

   

  ----------------------------------------------------------

  Informacja o realizacji zadania pn. Zielona Pracownia w Zespole Szkół w Regnowie

  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Regnów rok 2012

  Nazwa zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Regnów” – rok 2012

  ● wartość ogólna zadania – 844 591,

  ● wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i   Gospodarki Wodnej w Łodzi – 140 000, w tym:

      - pożyczka -  84 000

      - dotacja;    - 56 000

  ● Projekt obejmował budowę 61 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Regnów w miejscowościach Annosław – 10 szt. Kazimierzów – 5 szt. Nowy Regnów – 8 szt. Podskarbice Królewskie – 1 szt. Podskarbice szlacheckie – 4 szt. Regnów – 10 szt.         Rylsk – 8 szt. Rylsk Duży – 8 szt. Rylsk Mały – 1 szt. Sławków – 4 szt. Sowidół – 1 szt. Wolka Strońska – 1 szt.     

  ----------------------------------------------------------

  Opracowanie programu usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Regnów

  Nazwa zadania:

  Opracowanie programu usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Regnów

   

  ----------------------------------------------------------

  Zakup oprogramowania administrującego gospodarkę odpadami na terenie Gminy Regnów

  Nazwa zadania:

  Zakup oprogramowania administrującego gospodarką odpadami na terenie Gminy Regnów


  Kwota dofinansowania: 5 612,00

  --------------------------------------------------------------------

  Odnośnik

  Banery