Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Sobota 31 Lipca 2021

Imieniny

Ignacego, Emiliana, Heleny

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

POKL

 • -

 

1.       Rozpoczęcie szkoleń .

 

Warsztaty aktywizacyjne.

 

W dniu 19.07.2010 r. rozpoczął się cykl szkoleń  w ramach projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Regnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W spotkaniu wzięli udział Beneficjenci Ostateczni projektu. Grupa Beneficjentów składa się z 7 kobiet. Inaugurację szkoleń swoją obecnością zaszczycił  Wójt Gminy Regnów p. Tomasz Wojdalski. Obecni byli również kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie.

Na spotkaniu zostały szczegółowo omówione sprawy organizacyjne związane z realizacją projektu. Uczestniczki projektu zostały zapoznane z programem i harmonogramem zajęć.

Następnie odbyły się warsztaty aktywizacyjne prowadzone przez psychologa. Warsztaty obejmują 18 godzin szkoleniowych, w terminie od 19.07.2010 r. do 21.07.2010 r.

Na zakończenie zajęć uczestniczki wypełniły ankiety oceny szkoleń.

 

ZDJĘCIA Z ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

       2.       Pomoc w formie zasiłków celowych.

 

W dniu 28.07.2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie wypłacił po raz pierwszy zasiłki celowe na pokrycie potrzeb bytowych, dla 7 Beneficjentek Ostatecznych projektu pod nazwą „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Regnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zasiłki celowe stanowią wkład własny gminy w finansowanie projektu systemowego.

 

3.   Warsztaty „ABC zarządzania budżetem domowym.”


W dniach od 28.07.2010 r. do 30.07.2010 r.   odbyły się warsztaty „ABC zarządzania budżetem domowym.” Zajęcia obejmują 18 godzin szkoleniowych. Podczas zajęć zostały omówione zagadnienia dotyczące relacji międzyludzkich – interpersonalnych, mających wpływ na kształtowanie budżetu domowego. Beneficjentki Ostateczne projektu nabyły umiejętności tworzenia budżetu domowego, umiejętności szukania oszczędności oraz gospodarowania nadwyżką. Wszystkie zajęcia miały charakter warsztatowy, uczestniczki projektu pracowały w podgrupach oraz indywidualnie.
Szkolenie  „ABC zarządzania budżetem domowym” cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem oraz dużą frekwencją. 

drukuj ()

Zdjęcia warsztatów „ABC zarządzania budżetem domowym.”

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

4. Warsztaty doradztwa zawodowego.

Warsztaty doradztwa zawodowego obejmowały 12 godzin szkoleniowych. Odbyły się w dniach 02.08.2010 r. do 03.08.2010 r.
Uczestniczki projektu zapoznały się z obszarem działalności i metodami pracy doradcy zawodowego oraz procesem rekrutacji z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Podczas szkolenia omówione zostały zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Beneficjentki nauczyły się, w oparciu o zasady czytelności i spójności, redagować ogólne oraz indywidualne CV. Nabyły umiejętności przygotowania listu motywacyjnego w kierunku konkretnego stanowiska pracy oraz tworzenia i uwydatniania konkretnych informacji.

5. Kurs zawodowy „Opiekunka środowiskowa”

  W dniu 09.08.2010 r. rozpoczął się kurs zawodowy opiekunka środowiskowa. Tematyka szkoleń obejmowała: krwawienia i krwotoki – rozpoznanie i postępowanie, omdlenia, padaczka, utonięcia, użądlenia, ukąszenia, porażenie prądem, postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zatrucia drogą pokarmową, oddechową oraz skóry i błon śluzowych.

  Beneficjentki projektu nabyły umiejętności z zakresie postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u osób dorosłych oraz  pierwszej pomocy w oparzeniach i odmrożeniach.

Zdjęcia z kursu zawodowego "Opiekunka środowiskowa"

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Na kolejnych zajęciach uczestniczki projektu zdobyły wiedzę w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Tematyką szkoleń była również metodyka organizacji czasu wolnego, zagadnienia higieny osobistej i najbliższego otoczenia, higieny żywienia oraz komunikacji interpersonalnej. Zostały omówione również wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej oraz podstawy psychopatologii. Beneficjentki projektu mogły zapoznać się z elementami pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Ostatnim tematem kursu były problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania.

6. Wyjazd integracyjny – wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą oraz Janowca.

W ramach działań o charakterze środowiskowym w dniu 10.09.2010 r. został zorganizowany wyjazd turystyczny dla beneficjentek projektu oraz członków ich rodzin. Wycieczka została zorganizowana do Kazimierza Dolnego oraz Janowca. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć Muzeum Zamek w Janowcu, podziwiać zabytki Starego Rynku w Kazimierzu Dolnym oraz odwiedzić Muzeum Przyrodnicze. Kolejną atrakcją był rejs statkiem po Wiśle.

Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali serwis śniadaniowy oraz mogli skosztować kuchni żydowskiej w jednej z restauracji.

Zdjęcia z wycieczki do Kazimierza Dolnego

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

7. Wyjazd integracyjny – wycieczka do Łodzi.

W dniu 22.10.2010 r. odbyła się kolejna wycieczka integracyjna dla uczestników projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFS.

W wycieczce brały udział beneficjentki projektu wraz z ich otoczeniem.  Pierwszym etapem wyjazdu była zabawa w kręgielni. O historii łódzkiego przemysłu uczestnicy wycieczki mogli dowiedzieć się w Muzeum Fabryki. Dużą atrakcją okazała się wizyta w „Eksperymentarium”, gdzie zwiedzający  za pomocą  urządzeń pozwalających samodzielnie przeprowadzić doświadczenia mogli wyjaśniać zagadnienia nauki i techniki oraz otaczających człowieka zjawisk. Ostatnim punktem był seans filmowy, młodsi uczestnicy wycieczki obejrzeli film w 3D pt. „Legendy sowiego królestwa”, natomiast pozostałe osoby obejrzały film na podstawie adaptacji sztuki Aleksandra Fredry „Śluby panieńskie”.

Uczestnicy mieli zapewniony obiad oraz transport.

Zdjęcia z wycieczki do Manufaktury.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

8. Kurs stylizacji i wizażu.

Odbył się w dniach 08. - 09.12.2010 r. Zajęcia podzielone zostały na 2 bloki tj. zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne. W pierwszym dniu odbyły się zajęcia teoretyczne, na których uczestniczki projektu zdobyły wiedzę dotyczącą historii koloru, analizy kolorystyki, kolorów na różne pory roku oraz charakterystyki morfologii twarzy. Zajęcia praktyczne stylizacji i wizażu odbyły się drugiego dnia. Beneficjentki mogły skorzystać z porad specjalisty oraz nauczyć się profesjonalnego makijażu.

Zdjęcia z kursu stylizacji i wizażu

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

9. Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Regnów.”

W dniu 09.12.2010 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Regnów.” W spotkaniu wzięli udział beneficjenci projektu, pracownicy GOPS w Regnowie oraz goście zaproszeni. Zaprezentowane zostało sprawozdanie z realizacji projektu. 7 beneficjentek, które zakończyły udział w kursach i warsztatach otrzymały certyfikaty ukończenia projektu, zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego „opiekunka środowiskowa” oraz upominki i życzenia

Zdjęcia ze spotkania podsumowującego

 • -
 • -

REALIZATOR PROJEKTU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie: Biuro projektu: 96-232 Regnów, Regnów 95

tel. /fax 46 813 16 63, e-mail: gopsregnow@poczta.onet.pl

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Odnośnik

Banery