Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Sobota 31 Lipca 2021

Imieniny

Ignacego, Emiliana, Heleny

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Nawigacja

 • Jednostki Organizacyjne      
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013      
 • 2011      
 • Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”      
 • Treść

  CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

   

   

   „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

   W GMINIE REGNÓW"

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

  Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”

   

  Realizator projektu

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Regnowie

   96-232 Regnów 95  

  tel./fax 046 813 16 63 ,  e-mail: gopsregnow@poczta.onet.pl

   

  PROGRAM REALIZACJI PROJEKTU W 2011 Roku

   

  Projekt zakłada udział 7 osób  w wieku z terenu gminy Regnów. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej  i są w wieku aktywności zawodowej.

   

  Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie. Zrealizowany zostanie kompleksowy  program szkoleniowo-doradczy,  Beneficjenci projektu zostaną objęci kontraktami socjalnymi oraz wsparciem finansowym w postaci wypłaty zasiłków celowych.

   

  Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie w terminie od 1 lutego 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r.

   

  Realizacja programu szkoleniowo-doradczego obejmuje elementy integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej:

   

   

  - 18 godzin warsztatu aktywizacyjnego prowadzonego przez psychologa

   cel: - nabycie umiejętności psychospołecznych - komunikacyjnych, organizacyjnych, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem, zarządzania stresem, postawy asertywne, postawy aktywności

   

  - indywidualne poradnictwo psychologiczne

  2 godziny dla każdego uczestnika projektu

   

  - 12 godzin warsztatu doradztwa zawodowego

   cel: charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna

   

  - 18 godziny warsztatu "ABC zarządzania gospodarstwem domowym" 

  cel: -  zasady gospodarowania budżetem domowym, umiejętność planowania i

   bilansowania budżetu rodziny, sposoby oszczędzania w wydatkach rodziny,

  podział zadań domowników w zarządzaniu gospodarstwem domowym,  komunikacja

  interpersonalna w sytuacjach trudnych i dyskomfortu finansowego.

   

  - 30 godzin kursu komputerowego

   cel: nabycie umiejętności podstaw obsługi komputera i internetu

   

  - 12 godzin szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych

  Cel: nabycie praktycznej umiejętności obsług kas fiskalnych

   

  - 36 godzin kursu „techniki sprzedaży i obsługa klienta”

  Cel: nabycie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w sektorze handlu i usług

   

  W ramach uczestnictwa w projekcie Beneficjenci otrzymują

  bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, ubezpieczenie nnw

   

  W ramach realizacji projektu zrealizowane zostaną działania o charakterze środowiskowym

   

  - wyjazd rodzinny do teatru i muzeum dla Uczestników projektu  i osób z otoczenia

  -   wyjazd turystyczny dla Uczestników projektu i osób z otoczenia

   

  Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011.01.10 12:41

  Odnośnik

  Banery