Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Sobota 31 Lipca 2021

Imieniny

Ignacego, Emiliana, Heleny

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

 • -

Aktywizacja społeczna - Warsztaty

  W dniu 16.05.2011r. rozpoczął się cykl szkoleń w ramach projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet  VII.   Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1.  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1.  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy   społecznej.

Celem warsztatów był trening kompetencji psychospołecznych:

·         Zarządzanie czasem

·         Zarządzaniem stresem

·         Rozwiązywanie konfliktów

·         Budowanie poczucia własnej wartości

·         Postawy asertywne

·         Rozwijanie postaw asertywnych

W spotkaniu wzięli udział Beneficjenci Ostateczni projektu, grupa składa się z 7 kobiet.  Osoby uczestniczące w projekcie mają zapewnione: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz przerwę obiadową.

Na otwarciu zaszczycili Nas Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Beata Żatkiewicz, pracownicy socjalni  a także Dyrektor oddziału firmy Global Training Centre Sp. z o.o. pani Magdalena Knyt-Walas.

Aktywne warsztaty prowadzone były przez psychologa Panią Beatę Woźniak.

Na zakończenie zajęć uczestniczki wypełniły ankietę oceniającą  zakres merytoryczny szkoleń.

Szkolenie obejmuje 18 godzin szkoleniowych w dniach 16-18. 05. 2011r.

W dniu 27.05.2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie udzielił uczestniczkom projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów”  zasiłki celowe, który stanowi wkład własny gminy w finansowanie projektu systemowego.

Zdjęcia z warsztatów

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Warsztaty „ABC zarządzania budżetem domowym.”

 
W dniach od 06.06.2011r. do 08.06.2011r. odbyły się warsztaty „ABC zarządzania budżetem domowym.”
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z następującymi zagadnieniami :
 • Stawianie sobie celów.
 • Na co tracimy czas i pieniądze.
 • Jak zabrać się za tworzenie budżetu.
 • Osobiste priorytety i struktura wydatków.
 • Osobiste plany i cele.
 • Metody tworzenia budżetu
 • Podpisywanie umów, negocjowanie warunków umowy
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Zmiany regulaminów i warunków umów.
 • Jak sobie radzić z bezprawną windykacją.
Zajęcia obejmowały 18 godzin szkoleniowych. Szkolenie cieszyło się dużą aktywnością uczestniczek. Na zakończenie zajęć beneficjentki wypełniły ankietę oceniającą zakres merytoryczny szkolenia.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Indywidualne poradnictwo psychologiczne.

          W ramach projektu systemowego zaplanowane zostało indywidualne poradnictwo psychologiczne dla BO. W dniach 16.06. - 17.06.2011 r. uczestniczki projektu mogły skorzystać ze wsparcia psychologa na rzecz rozwiązywania indywidualnych problemów


Wycieczka o charakterze turystycznym.

W ramach działań o charakterze środowiskowym w dniu 27.06.2011 r. został zorganizowany wyjazd turystyczny dla beneficjentek projektu oraz członków ich rodzin. Wycieczka została zorganizowana do Kłodawy oraz do Uniejowa. Uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić Kopalnię Soli w Kłodawie, skorzystać z Term Uniejów oraz zwiedzić Kasztel Rycerski. Dzieci miały warsztaty ze sztuki rycerskiej.

                Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali serwis śniadaniowy oraz zjedli obiad w restauracji termalnej. Wycieczka zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Zdjęcia z wycieczki do Uniejowa

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kurs komputerowy


W dniach 11-14 lipca 2011 odbył się kurs komputerowy w ramach realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”". Poniżej zamieszczamy zdjęcia z kursu.

 • -
 • -
 • -

Kurs "Techniki sprzedaży i obsługi klienta"

W dniu 29.08.2011r. rozpoczął się kurs "Techniki sprzedaży i obsługi klienta". Beneficjentki poznały warunki poprawnej obsługi klienta, etapy kontaktu z klientem, typy klientów i ich zachowania.

W trakcie kursu Beneficjentki nauczyły się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w obsludze klienta. Kurs zakończył się w dniu 09.009.2011 r.

 • -

Warsztat doradztwa zawodowego.

 
Warsztat doradztwa zawodowego odbył się w dniach 3. - 4.10.2011 r. Na zajęciach poruszane były następujące tematy:
1. Wybrane metody poszukiwania pracy.
2. Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej w ćwiczeniach i praktyce.
3. Internet jako źródło poszukiwania pracy.
4. Techniki i metody rekrutacji.
5. Dokumenty aplikacyjne w ćwiczeniach i praktyce.
6. Kwestionariusz zainteresowań zawodowych.
7. Ankieta skłonności zawodowych jako źródło wiedzy o sobie.
8. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej jako ważny element samo zatrudnienia.

Zdjęcia z warsztatów

 • -
 • -
 • -
 • -

Wyjazd integracyjny – wycieczka do Łodzi.

    W dniu 20.10.2010 r. odbyła się kolejna wycieczka integracyjna dla uczestników projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFS.
W wycieczce brały udział beneficjentki projektu wraz z ich otoczeniem. Pierwszym etapem wyjazdu było zwiedzanie Palmiarni, gdzie uczestnicy wycieczki mogli podziwiać przepiękne okazy roślin. Następnie uczestnicy obejrzeli film w 3D. Dużą atrakcją okazała się wizyta w „Eksperymentarium”, gdzie zwiedzający za pomocą urządzeń pozwalających samodzielnie przeprowadzić doświadczenia mogli wyjaśniać zagadnienia nauki i techniki oraz otaczających człowieka zjawisk. Ostatnim punktem było zwiedzanie „Akwarium”, gdzie mogli zobaczyć rzadkie gatunki ryb.
Uczestnicy mieli zapewniony obiad oraz transport.

Zdjęcia z wycieczki do Łodzi

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Warsztat obsługi kas fiskalnych.

 Dwanaście godzin szkoleniowych zostało zaplanowane na warsztat obsługi kas fiskalnych. W ciągu dwóch dni od 24.10 – 25.10.2011 r. beneficjentki projektu mogły zapoznać się z obsługą kasy fiskalnej w praktyce. Tematyka warsztatów obejmowała sprzedaż towarów lub usług z ceną stałą, zmienną lub rabatem. Omówiono również programowanie w kasie fiskalnej. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestniczek projektu.

Zdjęcia z warsztatów obsługi kas fiskalnych

 • -
 • -
 • -

Dodatkowo w ramach realizowanego projektu systemowego dla Beneficjentek projektu został zorganizowany kurs stylizacji i wizażu, warsztat kompetencji wychowawczych oraz dodatkowe 12 godzin kursu obsługi kas fiskalnych, które cieszyly się dużym zainteresowaniem Beneficjentek.


Dodatkowe godziny kursu obsługi kas fiskalnych osbyły się w dniach 01-02.12.2011 r. bebeficjentki mogły w większym stopniu przyswoić wiedzę, którą zdobyły podczas zrealizowanego kursu w miesiącu pażdzierniku 2011 r. oraz ponownie przećwiczyć obsługę kas fiskalnych w ramach praktycznej części zajęć.

 • -

Warsztat kompetencji wychowawczych

Warsztat kompetencji wychowawczych obbył się w dniach 05-06.12.2011 r. Tematykawarsztatu obejmowała style i podstawy wychowawcze, skuteczną komunikację, budowanie relacji opartej o bezwaraunkowy szacunek, kształtowanie asertywnej postawy oraz koszty i zyski ze zmiany postawy.

 

 • -

Warsztat stylizacji i wizażu


Warsztat stylizacji i wizażu odbył się w dniach 08-09.12.2011 r. Tematyka zajęć obejmowała definiowanie zasobów własnych, eksponowanie własnych zalet, stylizację sylwetki, dobór makijażu. Warsztat przeprowadzony był w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem kosmetyków.

 

 • -

Uczestniczki projektu pt. "Program aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie Regnów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymały od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych. Zasiłki celowe stanowią wkład własny gminy w finansowanie projektu systemowego.

W 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskich w wysokości 119.930,00, wkład własny 14.070 zł. Łączna kwota środków na realizację projektu stanowiła 134.000,00 zł. W ramach otrzymanych środków został zatrudniony nowy pracownik socjalny. Doposażono stanowisko pracy dla nowego pracownika, zakupiono biurko, krzesło oraz komputer. W ramach zadania Aktywna Integracja zakupiono również laptopa, który będzie udostępniany uczestnikom projektu do efektywnego poszukiwania  pracy z wykorzystaniem internetu, redagowania dokumentów aplikacyjnych itp.

Realizację projektu systemowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie rozpoczął w 2010 roku.
W ramach cross-financingu od początku projektu Ośrodek został doposażony w następujący sprzęt:
- komputer stacjonarny
- urządzenie wielofunkcyjne
- niszczarkę
- laptop
- aparat fotograficzny
- szafy na dokumenty projektu

Odnośnik

Banery