Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Sobota 31 Lipca 2021

Imieniny

Ignacego, Emiliana, Heleny

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

 • -

 

PROJEKT  „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE REGNÓW”

 współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Warsztat kompetencji psychospołecznych.

 

                W dniu 23.04.2012 r. rozpoczęły się warsztaty kompetencji psychospołecznych. BO projektu tj. 6 kobiet i 2 mężczyzn mogą rozwinąć swoje kompetencje psychospołeczne. Nauczą się efektywnej komunikacji i zarządzania czasem. Program warsztatów zawiera również takie elementy jak: zwalczanie stresu, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie postaw asertywnych. Warsztaty kompetencji psychospołecznych obejmują 6 godz. szkoleniowych dziennie i potrwają do 27.04.2012 r. Warsztaty są prowadzone przez psychologa.

Zakres tematyczny warsztatów obejmował:

·         Warsztat profilaktyki uzależnień – uzależnienie od alkoholu jako choroba, droga do uzależnienia, psychologiczne mechanizmy uzależnienia, formy leczenia uzależnienia, współuzależnienie jako udział w chorobie alkoholowej, jak wpływać konstruktywnie w relacji z alkoholikiem, co wpływa na „komfort picia” alkoholika, interwencja wobec osoby uzależnionej, dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym, jak pomóc dziecku nie pić, gdzie można szukać pomocy.

·         Warsztat kompetencji wychowawczych – określenie problemu, rola rodzica, metody wychowawcze, umiejętność stawiania granic, trudne sytuacje, kara i konsekwencja, konflikty w rodzeństwie, obszary kompetencji wychowawczych, rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

·         Samoocena – rodzaje samooceny, przedmiot i kryteria samooceny,  rozpoznawanie własnego poziomu samooceny, poczucie własnej wartości – ćwiczenia, rozpoznawanie własnych schematów myślowych, mapa asertywności.

·         Emocje a człowiek – emocja złości – rozpoznawanie i umiejętność radzenia sobie z nią, podstawowa wiedza o stresie.

·         Warsztat autoprezentacji – czym jest wizaż i stylizacja, analiza kolorystyczna, rodzaje cer, podstawowe kroki pielęgnacji, substancje występujące w kosmetykach, makijaż, rodzaje oficjalnych strojów męskich, dietetyka.

Komunikacja w rodzinie, komunikacja z partnerem – bariery i utrudnienia komunikacyjne, zakłócenia komunikacji w rodzinie, bariery utrudniające słuchanie, jak należy słuchać, konflikty i kłótnie, wpływ poczucia własnej wartości na funkcjonowanie w rodzinie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kurs komputerowy.

Kurs komputerowy obejmuje 30 godz. szkoleniowych, w terminie od 07.05.2012 r. do 11.05.2012 r. Głównym założeniem kursu jest zapoznanie uczestników projektu z programem MS Word, obsługą poczty e-mail, portalami społecznościowymi oraz Internetem jako „biurem pośrednictwa pracy”.

 • -
 • -
 • -

Indywidualne poradnictwo psychologiczne.

 

W ramach projektu systemowego zaplanowane zostało indywidualne poradnictwo psychologiczne dla BO.  W dniach 14.05. - 18.05.2012 r.  uczestnicy projektu  mogły skorzystać ze wsparcia psychologa na rzecz rozwiązywania indywidualnych problemów. Każdy BO otrzyma 5 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Warsztat doradztwa zawodowego oraz indywidualne poradnictwo zawodowe.

 

                Warsztat doradztwa zawodowego oraz indywidualne poradnictwo zawodowe odbyły się w dniach 4. - 15.06.2012 r.  Każdy z 8 BO projektu w ramach 5 godz. zajęć indywidualnych otrzyma fachowe wsparcie doradcy zawodowego  oraz  wskazania do indywidualnego rozwoju zawodowego. 

Na warsztatach grupowych, które obejmowały łącznie 30 godz. szkoleniowych, poruszane były następujące tematy:

1. Diagnoza własnego potencjału zawodowego.

2. Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej w ćwiczeniach i praktyce.

3. Dokumenty aplikacyjne w ćwiczeniach i praktyce.

4. Aktywne metody poszukiwania zatrudnienia.

5. Podstawy przedsiębiorczości.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wycieczka o charakterze turystycznym.

 

W ramach działań o charakterze środowiskowym w dniu 08.06.2011 r. został zorganizowany wyjazd turystyczny dla beneficjentek projektu oraz członków ich rodzin. Wycieczka została zorganizowana do Bałtowskiego Jura Parku. Uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić:  JuraPark Bałtów/ oprowadzanie z przewodnikiem/, Prehistoryczne Oceanarium,  Zwierzyniec / oprowadzanie z przewodnikiem/. Do głównych  atrakcji należały przejazd kolejką wąskotorową oraz spływ tratwą.

 

Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali serwis śniadaniowy oraz zjedli obiad w „Zajeździe pod czarcią stopką”. Wycieczka zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Warsztaty grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej.

W dniu 02.07.2012 r. rozpoczęły się warsztaty grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej, prowadzonej przez zespół terapeutów i specjalistów. Program zajęć obejmuje: warsztaty komunikacji w rodzinie, trening zastępowania agresji, profilaktykę uzależnień, prawo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, warsztaty arte-terapii.

W terminie od 02.07. – 04.07.2012 r. 8 beneficjentów projektu wzięło udział w  warsztatach na temat profilaktyki uzależnień.

Kolejne zajęcia grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej odbędą się w następujących terminach:

06.08. - 08.08.2012 r.

17.09. – 19.09.2012 r.

08.10. – 09.10.2012 r.

05.11. – 07.11.2012 r.

Wszystkie zajęcia obejmują 6 godzin szkoleniowych dziennie, co daje razem 90 godzin. Ponadto uczestnicy projektu mają możliwość odbioru materiałów szkoleniowych, przerwy kawowej oraz przerwy obiadowej.

Kurs zawodowy „Operator wózków jezdniowych”

 

                W dniu 20.08.2012 r. beneficjenci projektu rozpoczęli kurs zawodowy „operator wózków jezdniowych”. Na zajęciach edukacyjnych mogli zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą typów stosowanych wózków jezdniowych i budowy wózka. Uzyskali informację dotyczącą czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po pracy wózkami oraz czynności jakie są podejmowane przez operatora  w czasie pracy wózkami. Zakres zajęć edukacyjnych obejmował również wiadomości  z obszaru ładunkoznawstwa, bezpieczeństwa higieny pracy oraz dozoru technicznego. 

Oprócz zajęć teoretycznych odbyła się praktyczna nauka jazdy w wymiarze 32 godzin zajęć edukacyjnych.

Ponadto beneficjenci odbyli przygotowanie do czynności związanych z wymianą butli, w tym:

 • ·         Omówiono warunki pracy z uwzględnieniem miejsca, w którym wykonywana jest wymiana oraz elementów wózka mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.
 • ·         Omówiono zagrożenia występujące przy transporcie butli oraz wymianie i sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami
 • ·         Przygotowanie stanowiska pracy do wymiany butli

       W ramach zajęć odbył się również pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz próbne wykonanie wymiany butli pod nadzorem instruktora, a także samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora. Kurs zawodowy „operator wózków jezdniowych” obejmował 80 godzin dydaktycznych, zgodnie z rozporządzeniem MPIPS.Zakończył się egzaminem przed Urzędem Nadzoru Technicznego. Wszyscy beneficjenci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

W dniu 24.09.2012 r. odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Beneficjenci mogli zabrać ze sobą dzieci lub inne osoby z otoczenia rodziny. Centrum Nauki Kopernik jest jedną z najnowocześniejszych europejskich instytucji ukazujących związek nauki z kulturą i codziennością.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Podsumowanie realizacji projektu

W dniu 6.12.2012 r. odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu.  Beneficjenci otrzymali  certyfikat ukończenia uczestnictwa w projekcie, zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, a także zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz zaświadczenie o ukończeniu seminarium „Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych wyposażonych w te urządzenia.”

Nie zabrakło również gratulacji i życzeń . Na zakończenie uczestnicy oraz ich dzieci zostali obdarowani prezentami.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

REALIZATOR PROJEKTU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie: Biuro projektu: 96-232 Regnów, Regnów 95

tel. /fax 46 813 16 63, e-mail: gopsregnow@poczta.onet.pl

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Odnośnik

Banery