Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Niedziela 19 Września 2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

    W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie po raz kolejny przystąpił do realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Regnów”.  Projekt zakłada udział 10 osób z terenu Gminy Regnów. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i jednocześnie korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.  Celem projektu jest rozwój aktywnej integracji  wśród 10 BO oraz pracy socjalnej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Każdy uczestnik zostanie objęty 3 instrumentami aktywnej integracji.
W 2013 roku w ramach projektu zostanie zrealizowany kompleksowy program szkoleniowo – doradczy obejmujący:
1. Warsztat kompetencji psychospołecznych.
2. Warsztat doradztwa zawodowego.
3. Kursy zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu.

BO projektu otrzymają również wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

Warsztat kompetencji psychospołecznych.


    W dniach 25.04.2013 r., 07.05.2013 r. oraz 08.05.2013 r. odbyły się się warsztaty kompetencji psychospołecznych. BO projektu tj. 7 kobiet i 3 mężczyzn mogą rozwinąć swoje kompetencje psychospołeczne. Nauczą się efektywnej komunikacji i zarządzania czasem. Program warsztatów zawiera również takie elementy jak: zwalczanie stresu, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie postaw asertywnych. Warsztaty kompetencji psychospołecznych obejmują 6 godz. dydaktycznych dziennie. Warsztaty są prowadzone przez psychologa.

  • -
  • -

Warsztat doradztwa zawodowego.

    W dniach 17, 18, 19 czerwca 2013 r. uczestnicy wzięli udział w warsztatach doradztwa zawodowego. Program warsztatów został zrealizowany w ciągu 18 godzin dydaktycznych i obejmował takie elementy jak:
1. Aktywne poszukiwanie zatrudnienia.
2. Charakterystyka współczesnego rynku pracy.
3. Ogólne zasady pisania dokumentów aplikacyjnych.
4. Rozmowa kwalifikacyjna i skuteczna autoprezentacja.

 

  • -
  • -

Kurs zawodowy – operator wózków jezdniowych.

    Siedmioro uczestników projektu zadeklarowało chęć zdobycia uprawnień zawodowych związanych z obsługą wózków jezdniowych. Zajęcia rozpoczęły się od 01.07.2013 r. i potrwają do 02.08.2013 r. Program i ilość godzin jest zgodna ze standardami kwalifikacji zawodowych  MPiPS.

Na zajęciach edukacyjnych BO mogli zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą typów stosowanych wózków jezdniowych i budowy wózka. Uzyskali informację dotyczącą czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po pracy wózkami oraz czynności jakie są podejmowane przez operatora  w czasie pracy wózkami. Zakres zajęć edukacyjnych obejmował również wiadomości  z obszaru ładunkoznawstwa, bezpieczeństwa higieny pracy oraz dozoru technicznego. Oprócz zajęć teoretycznych odbyła się praktyczna nauka jazdy.
Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym przed Urzędem Dozoru Technicznego.
 

  • -
  • -

Odnośnik

Banery