Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Niedziela 19 Września 2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie już po raz piąty realizuje projekt systemowy „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ W GMINIE REGNÓW”,    współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 roku beneficjentami projektu jest młodzież w wieku powyżej 15 roku życia, z terenu Gminy Regnów.  Zostało zakwalifikowanych 10 uczniów Zespołu Szkół w Regnowie.

 • -

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z 18 godzin dydaktycznych warsztatów psychospołecznych prowadzonych przez psychologa. Program warsztatów obejmuje m.in. naukę wyznaczania celów życiowych, pozytywnego myślenia, definiowania wykorzystywania zasobów własnych, tworzenia pozytywnych relacji międzyludzkich, asertywność, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów. Ponadto zaplanowano 20 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa psychologicznego prowadzonego przez psychologa (po 2 godziny dla każdego uczestnika).

Kolejne warsztaty to doradztwo edukacyjne, na które zaplanowano 12 godzin dydaktycznych. Podczas spotkań BO projektu nauczą się planować ścieżkę edukacyjną w kontekście wymogów rynku pracy oraz zapoznają się z mapą możliwości edukacyjnych na terenie województwa. Celem warsztatów jest podniesienie świadomości roli edukacji w budowaniu kariery zawodowej.

Ostatnią grupą zajęć są warsztaty grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej obejmujące 60 godzin dydaktycznych. Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu odbędą się zajęcia z  zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia i wzmacniania zasobów własnych. Zajęcia poprowadzi zespół terapeutów i specjalistów.

 

 

Wycieczka do Łodzi

W ramach „Działań o charakterze środowiskowym” uczestnicy projektu w dniu 09.07.2014 roku wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Łodzi. W planie wycieczki były takie atrakcje jak  ścianka wspinaczkowa, kręgle oraz kino 3D, a także wspólny obiad.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wycieczka do Uniejowa

W dniu 27.08.2014 r. uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczce do Kompleksu Termalno-Basenowego w Uniejowie. Podczas pobytu w kompleksie mogli korzystać z pływalni, gorących solanek, basenu i komory lodowej, saun i gabinetów masażu, zjeżdżalni, dysz, biczy, jacuzzi i innych atrakcji wodnych. Zwiedzili również Zagrodę Młynarską, gdzie uczestnicy udali się do piekarni, aby własnoręcznie przygotować podpłomyki z wody, mąki, soli oraz poznać właściwości i sposoby działania pieca chlebowego. Ciekawym punktem jest także prezentacja i omówienie rodzajów chleba. Następnie wszyscy uczestnicy zwiedzili zabytkowy wiatrak – koźlak. Na koniec zwiedzania Zagrody Młynarskiej każdy uczestnik otrzymał swój, wcześniej samodzielnie przygotowany, podpłomyk.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wycieczka do Teatru Powszechnego w Łodzi

Beneficjenci projektu w dniu 05.10.2014 r. obejrzeli w Teatrze Powszechnym w Łodzi sztukę pt. „Boeing, boeing.” Jest to broadwayowski hit! Sztuka, wystawiana w 55 krajach świata, zagrana ponad 17,5 tysiąca razy, która trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa! Na język polski przełożył ją Bartosz Wierzbięta, autor polskich wersji językowych m.in. do Shreka, Sezonu na misia, Skoku przez płot czy Madagaskaru.

Pobyt w teatrze był doskonałym przeżyciem dla młodzieży,  wrażenia okazały się wspaniałe

Podsumowanie realizacji projektu

                W dniu 05.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie odbyło się spotkanie mikołajkowe podsumowujące realizację projektu pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Regnów”, w którym brała udział młodzież powyżej 15 roku życia, z terenu Gminy Regnów.

W 2014 roku  dziesięciu uczestników projektu miało możliwość skorzystania z wielu ciekawych zajęć,  prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerów. Zrealizowanych zostało 90 godzin dydaktyczny, w tym 18 godzin warsztatów kompetencji psychospołecznych, 12 godzin doradztwa edukacyjnego, 60 godzin terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej. Beneficjenci projektu mieli również możliwość udziału w indywidualnym poradnictwie psychologicznym (po 2 godziny dla jednego uczestnika).   Na zajęciach poruszane były  między innymi takie tematy jak:

·         Trening umiejętności komunikacji, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów.

·         Definicja kariery zawodowej, czynniki wpływające na rozwój kariery, zainteresowania i predyspozycje.

·         Planowanie ścieżki edukacji w kontekście wymogów rynku pracy, mapa możliwości edukacyjnych.

·         Ćwiczenia umiejętności autoprezentacji.

·         Alkohol i inne substancje psychoaktywne.

·         Warsztaty ruchowe z elementami samoobrony.

·         Arteterapia przez sztuki plastyczne rysunek i malarstwo.

·         Profilaktyka przemocy – blok ćwiczeń.

·         Promocja zdrowia.

·         Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkoleń oraz prezenty mikołajkowe, a także życzenia wszelkiej pomyślności w budowaniu własnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Odnośnik

Banery