Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Niedziela 19 Września 2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

"500+" - Nowy okres świadczeniowy – nowe wnioski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie informuje, że od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Od 1 lutego 2021 r. będą przyjmowane wnioski online: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl, na  świadczenia wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022.

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. będzie można również składać wnioski w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie.

Terminy wypłat świadczenia „500+”

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 46 813-16-63  w godzinach od 7.30  do 15.30.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji w Gminie Regnów programu „Wspieraj Seniora”.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:
1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19
2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia

 

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

 

W ramach programu uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.

Założeniem programu jest dostarczenie niezbędnych produktów do domu seniora (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej), załatwienie pilnych spraw urzędowych.

Koszty zakupów pokrywa senior.

 

Z pomocy można również skorzystać bezpośrednio kontaktując się z GOPS w Regnowie pod nr tel. 46 813 16 63 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30  do 15.30

Pomoc będzie świadczona przez pracowników GOPS w Regnowie.

Odnośnik

Banery