Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Niedziela 19 Września 2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

30 czerwca ostatnim dniem składania wniosków w 4 naborach o przyznanie pomocy finansowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zaproszenie na Piknik Rodzinny z cyklu ,,Lato z Funduszami Unijnymi”

Już w najbliższą środę (30.06.2021r.) w Państwa powiecie odbędzie się Piknik Rodzinny z cyklu  ,,Lato z Funduszami Unijnymi”. Województwo Łódzkie odwiedzi miejscowość Boguszyce w gminie Rawa Mazowiecka. Startujemy o godzinie 13:00.

Podczas wydarzenia planowana jest moc atrakcji dla wszystkich mieszkańców regionu, m.in.: występy na scenie, zabawy i konkursy z nagrodami, strefy w których zorganizowane zostaną m.in. degustacje potraw, stoiska z lokalnymi produktami, warsztaty i park zabaw dla najmłodszych. Przygotowaliśmy konsultacje i spotkania z beneficjentami Funduszy Europejskich.  Każda zainteresowana osoba mogła się dowiedzieć jak pozyskać dofinansowanie czy założyć i rozwijać własną firmę.

Dostępny będzie również mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson. W punkcie przeciw Covid-19 będą mogli zaszczepić się chętni bez rejestracji i zapisów na konkretną godzinę. Punkt działa w godz.: 13:00 - 20:00

Serdecznie zachęcamy do udostępnienia tej informacji na Państwa stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Kampanii informacyjna ws. pracy sezonowej dla sieci EURES w Polsce

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej dla sieci EURES w Polsce w okresie od czerwca do października 2021 r.
Konsultacje telefoniczne i przystanowiskowe dotyczące usługi Eures w ramach działań komunikacyjnych w ramach kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej dla sieci EURES w Polsce w okresie czerwiec - październik 2021 r. udzielane będą w pokojach numer 4,6,7,8,9,15.
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza do udziału w Wojewódzkich Dniach Pola, organizowanych w dniach 29-30.06.2021r.
Wojewódzkim Dniom Pola towarzyszyć będzie konferencja: „Prezentacja postępu hodowlanego w produkcji roślinnej” – szczegóły na załączonym plakacie.

Ważna informacja ARiMR: dopłaty w 2021 r. tylko przez Internet – wnioski do 17 czerwca!

Został tylko tydzień na złożenie wniosków o płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe za 2021 r. Obecnie o dopłaty można ubiegać się jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, a Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian w formie papierowej.

Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Kto nie zdąży złożyć wniosku do 17 czerwca będzie miał pomniejszone należne dopłaty o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 12 lipca.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji. W placówkach udostępnione zostały stanowiska komputerowe, przy których można wypełnić wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Biura Powiatowe zorganizują również dodatkowe dyżury:

  • w sobotę, 12 czerwca, w godz. 7:30 – 15:30,
  • w dniach 14 – 18 czerwca, do godz. 20:00.

Wszelkie wątpliwości można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84
(w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00).

Nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w LGD „Kraina Rawki”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło nabory wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory skierowane są do mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” i firm mających siedzibę na tym terenie. Dofinansowanie może wynosić do 60% dotacji dla firm już istniejących i do 100% dla nowych przedsiębiorców.

Nabór 1/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/   

Nabór 2/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2021-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/

Nabory wniosków o powierzenie grantów PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Do 50 000 zł dofinansowania można pozyskać na:

  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
  • Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+

Zainteresowane osoby LGD „Kraina Rawki" zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 czerwca 2021 roku o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia (Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka).

Nabór 3/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2021-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-kulturalno-integracyjnych/   

Nabór 4/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2021-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/  

Nabór 5/2021/G Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-5-2021-g-stworzenie-ofert-spedzania-wolnego-czasu-i-podnoszenia-kompetencji-dla-osob-do-25-roku-zycia-i-osob-w-wieku-50/

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Komunikat KRUS ,,Rolniku! Dzwigaj z głową- mierz siły na zamiary"

Nabór wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub też złożyć osobiście, lub przez upoważnioną osobę, np. za pośrednictwem wrzutni.

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych (uznanych od 18 sierpnia 2020 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach). Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów (uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych). Dofinansowania nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Ubiegający się o wsparcie muszą w pierwszej kolejności uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od daty uznania na potencjalnym beneficjencie ciąży obowiązek realizacji zatwierdzonego planu biznesowego. Dopiero wówczas grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc.,
w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl lub pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Kominikat informujący o wysokim stopniu zagrożenia wystapieni choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków i zasadach bioasekuracji

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE

Pomoc dla posiadaczy chryzantem – najważniejsze informacje