Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Niedziela 19 Września 2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Nawigacja

 • POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020      
 • Treść

  Zmiana dot. skrócenia terminu do 2 dni na wypełnienie samospisu

  Grafika przedstawia informację, że samospis można wypełnić w ciągu 2 dni od dnia pierwszego logownia

  Aktualizacja informacji dotyczacej SPISOBUSA!!!!

  Regnów, dnia 05 listopada 2020 r.

   

  KOMUNIKAT

  GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

  W REGNOWIE

  w sprawie zawieszenia wyjazdów SPISOBUS-a

  Gminne Biuro Spisowe informuje, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju Urząd Statystyczny podjął decyzję o zawieszeniu wyjazdów SPISOBUS-ów do gmin.

  W związku z tym

  zaplanowany na dzień 16 listopada 2020 r. przyjazd SPISOBUS-a do Gminy Regnów

  zostaje odwołany.

  Komunikat Gminnego Biura Spisowego z dnia 30.10.2020 r. staje się nieaktualny!

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności

   

                                                                                                                          Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                                                 /-/ Mariusz Cheba

   

  Rolniku z Gminy Regnów Spisobus jedzie do Was!

   

  Grafika przedstawia zaproszenie do skorzystania ze Spisobusu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego

  KOMUNIKAT

  GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

  działającego W URZĘDZIE GMINY W REGNOWIE

                Gminne Biuro Spisowe w Regnowie informuje, że w związku z trwającym Powszechnym Spisem Rolnym 2020,  w dniu 16 listopada 2020 roku zorganizowane zostanie w naszej gminie Mobilne Miejsce Spisowe w postaci SPISOBUSA.

  SPISOBUS zlokalizowany będzie w dniu 16 listopada 2020 r. (poniedziałek):

  - w godz.   9.00 – 12.00 – parking przed świetlicą w Regnowie;

  - w godz. 12.30 – 14.30 – parking przed Domem Kultury w Rylsku

  Zainteresowanych rolników celem ustalenia godziny wizyty prosimy o telefoniczne zgłoszenia do Gminnego Biura Spisowego pod numerem tel. (46) 813-16-23; 813-16-25.

  Zapisy trwają do dnia 12 listopada 2020 r.

  Jednocześnie przypominamy, że aby dokonać spisu rolnik powinien mieć ze sobą numer gospodarstwa przesłany przez Prezesa GUS lub numer producenta rolnego nadany przez ARiMR oraz numer PESEL.

  Spis w Mobilnych Miejscach Spisowych dokonywany będzie przy pomocy rachmistrzów z Urzędu Statystycznego w Łodzi.

  Przeprowadzanie spisu rolnego w  SPISOBUSIE będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.

  Każdy rolnik spisany w SPISOBUSIE otrzyma prezent-niespodziankę!

  Zapraszamy do aktywnego udziału w tej formie spisu.

  Więcej informacji o spisie rolnym na: https://spisrolny.gov.pl/.

                                                                                                       

   

    

  ROLNIKU, to ważna informacja!

  • Rolniku, to ważna informacja! Do odwołania w spisie rolnym...
   Powołując się na Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji.
   Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

  Powszechny Spis Rolny 2020. Spiszmy się, jak na rolników przystało

  Baner promocyjny spisu rolnego w 2020 roku

  Oficjalny serwisu informacyjny
  https://spisrolny.gov.pl/

  Termin przeprowadzenia spisu rolnego:

  Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

   

  Obowiązek przekazania danych:

  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

   

  Podstawa prawna przeprowadzenia spisu rolnego:

  Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia  rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (Dz. Urz. L 200 z 7.8.2018), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

  Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

   

  Kto podlega spisowi rolnemu?

  Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

  1. osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy, tj.:
   • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
   • 0,5 ha – dla krzewów owocowych,
   • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
   • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
   • 0,5 ha – dla chmielu,
   • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
   • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
   • 0,1 ha – dla tytoniu,
   • 5 sztuk – dla bydła ogółem,
   • 20 sztuk– dla świń ogółem,
   • 5 sztuk – dla loch,
   • 20 sztuk – dla owiec ogółem,
   • 20 sztuk – dla kóz ogółem,
   • 100 sztuk – dla drobiu ogółem,
   • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
   • 20 pni dla pszczół;
  2. osoby prawne;
  3. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

   

  Czego będą dotyczyć dane zbierane w ramach spisu rolnego?

  Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.:

  • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
  • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
  • struktury dochodów,
  • aktywności ekonomicznej,
  • sposobu użytkowania gruntów,
  • powierzchni zasiewów, nawożenia,
  • zastosowania środków ochrony roślin,
  • pogłowia zwierząt gospodarskich,
  • chowu i hodowli ryb,
  • budynków gospodarskich,
  • maszyn i urządzeń rolniczych.

   

  Metody przeprowadzania spisu rolnego:

  Spis rolny przeprowadzony zostanie w następujących formach:

  • samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;
  • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego,
  • bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

   

  Bezpieczeństwo danych:

  Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 443).

  Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie pouczani są o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie oraz składają pisemne przyrzeczenie o następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

   

  Cel spisu rolnego:

  Celem spisu rolnego jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi.

  Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.

   

  Dodatkowe informacje:

  Na terenie gminy Regnów pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy Regnów – jako Gminny Komisarz Spisowy przy pomocy Gminnego Biura Spisowego, utworzonego Zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku.

  Siedziba Gminnego Biura Spisowego znajduje się w Urzędzie Gminy w Regnowie pod adresem Regnów 95, 96-232 Regnów Kontakt telefoniczny: 46 813-16-23.

  Odnośnik

  Banery