Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Niedziela 19 Września 2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

 

 

Obszar Gminy Regnów podzielony jest na 12 sołectw gdzie ogółem na dzień 31.12.2018 r. zamieszkuje 1820 osób. Ludność należąca do grupy osób w wieku produkcyjnym stanowi 54% ogółu ludności gminy, ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 26% a ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 20 %. Przeważająca liczba ludności utrzymuje się z produkcji rolniczej i stanowi 72% ludności aktywnej zawodowo , 24% ludności utrzymuje się z pracy najemnej , natomiast 4% prowadzi działalność pozarolniczą. Gęstość zaludnienia wynosi 41 osób na 1 km2.

 

 

 

W skład gminy Regnów według obrębów geodezyjnych wchodzi 12 miejscowości (według urzędowego wykazu w gminie jest 12 miejscowości), tworząc 12 sołectw. Miejscowości te są znacznie zróżnicowane pod względem zajmowanej powierzchni a także warunków przyrodniczo – ekonomicznych.

 

Miejscowości

Imię i nazwisko sołtysa

Liczba mieszkańców

Annosław

Dominik Klepaczka 

158

Kazimierzów

Marianna Wojdalska

122

Nowy Regnów

Ryszard Szymańczyk

173

Podskarbice Królewskie

Albina Krzemińska

97

Podskarbice Szlacheckie

Emilia Jakubowska

153

Regnów

Ryszard Pawlak

339

Rylsk

Lucyna Jędrzejczyk

182

Rylsk Duży

Anna Cheba

228

Rylsk Mały

Jan Zaręba

46

Sławków

Iwona Darnowska

97

Sowidół

Małgorzata Stępień

62

Wólka Strońska

Jolanta Staszewska

63

Odnośnik

Banery