Gmina Regnów

Odnośniki

Data

Niedziela 19 Września 2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Odnośniki

Odnośnik

Treść

  • -

Gmina Regnów ze względu na charakter rolniczy nie posiada dużych zakładów przemysłowych Jest tutaj kilka małych przedsiębiorstw zatrudniających po kilka osób. Zarejestrowanych jest ok.90 podmiotów gospodarczych prowadzących najczęściej samodzielnie różnoraką działalność gospodarczą. Grupa ta stanowi ok. 9% ogółu ludności w wieku produkcyjnym. Największa liczba podmiotów to działający w dziedzinie handlu – 43%, następnie w sferze usług – 25%, kolejno w sferze usług budowlanych 24% ogółu zarejestrowanych. Większość osób prowadzących działalność gospodarczą to mieszkańcy Regnowa (14,9% osób w wieku produkcyjnym), i Podskarbic Szlacheckich (14,9%) następne miejsce zajmuje Nowy Regnów (11,1%) i Annosław (9,8%). Jedynym przedsiębiorstwem nie będącym własnością prywatną jest Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe, które gospodaruje na gruntach o powierzchni 102 ha stanowiących lasy. Jeśli przyjąć za miernik rozwoju gospodarki lokalnej poziom zatrudnienia , to w gminie Regnów sfera działalności innej niż rolnictwo indywidualne jest mniej rozległa niż przeciętnie w powiecie rawskim.
Generalnie na terenie gminy nie obserwuje się zwiększonej aktywności gospodarczej w sferze produkcji nierolniczej i usług a związanej bezpośrednio z dobrze rozwinięta produkcją rolniczą. Baza obsługi tej wiodącej dziedziny gospodarki gminy nie jest rozległa, ani też różnorodna i nowoczesna, choć nie odbiega od typowej dla rejonu.

Odnośnik

Banery