Gmina

Historia Gminy Regnów

Gmina Regnów została powołana do życia w dniu 31 grudnia 1994 roku Do tego momentu tereny należące do obecnej Gminy Regnów wchodziły w skład Gminy Cielądz. Pierwsze wzmianki o Regnowie jako jednostce administracyjnej sięgają 300 lat wstecz. Miejscowość Regnów jako jednostka administracyjna zniknęła z mapy administracyjnej Polski tylko na czas od roku 1974 do roku 1995 . Analizując historię gminy można powiedzieć , że Gmina Regnów w dniu 31 grudnia 1994 roku została reaktywowana.

Położenie geograficzne

Gmina Regnów położona jest w południowej części powiatu rawskiego. Zajmuje obszar 45,6 km2 . Graniczy od strony zachodniej z Gminą Rawa Mazowiecka , od strony południowej z Gminą Cielądz, od strony wschodniej z Gminą Sadkowice, od strony południowo-wschodniej z Gminą Nowe Miasto i od strony północnej z Gminą Biała Rawska. Regnów oddalony jest od Rawy Mazowieckiej 10 km, od Łodzi 70 km, a od Warszawy 80 km. Dojazd do Rawy Mazowieckiej , Łodzi i Warszawy jest możliwy tylko przy użyciu transportu samochodowego. Przez teren gminy Regnów przepływa rzeka Rylka będąca prawym dopływem rzeki Rawki, drugim większym ciekiem wodnym jest kanał Regnów – Ossowice, który ma ujście do rzeki Rylki. Wszystkie cieki wodne na terenie Gminy Regnów i powiatu rawskiego znajdują się w dorzeczu rzeki Bzury.