Program Powszechnej Nauki Pływania: „Umiem pływać”

Projekt powszechnej nauki pływania: „UMIEM PŁYWAĆ”

Gmina Regnów realizowała projekt powszechnej nauki pływania: „UMIEM PŁYWAĆ” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa łódzkiego. Projekt powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” był adresowany do uczniów klas początkowych szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Regnów. W projekcie udział wzięły dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie. Liczba uczestników objętych zadaniem: 30, Liczba grup w ramach zadania: 2. Zajęcia odbywały się w Klubie Sportowym TRIATHLON RAWA w Rawie Mazowieckiej. W ramach projektu odbyły się zajęcia nauki pływania różnymi stylami oraz zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, bardzo dobrze wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.  Liczne badania wykazują również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.   Projekt był realizowany w terminie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

 Kwota dofinansowania projektu: 6 300,00 zł                                                                                            

 Udział własny Gminy: 5 000,00 zł

  • Herb Województwa Łódzkiego
  • Herb LZS
  • Logo Gminy Regnów
  • Logo projektu