„Cyfrowa Gmina”

Gmina Regnów otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
Całkowita wartość inwestycji – 97 673,31 zł
Dofinansowanie – 100%
Projekt był realizowany w Urzędzie Gminy w Regnowie i polegał na zakupie nowego sprzętu informatycznego wraz z jego wdrożeniem oraz przeprowadzeniu diagnozy i audytu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu było zwiększenie cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa w urzędzie. Wymiana sprzętu informatycznego na nowy zwiększyła bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych przez urząd danych oraz bardziej wydajną pracę systemów informatycznych w jednostce. 

  • Logo projektu Polska Cyfrowa
  • Flaga oraz nazwa Rzeczpospolita Polska
  • Flaga oraz napis Unia Europejska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego