„Cyfrowa Gmina”

Gmina Regnów otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
Całkowita wartość inwestycji –100 000,00 zł
Dofinansowanie –
100% 
Projekt będzie realizowany w Urzędzie Gminy w Regnowie i będzie polegał na zakupie nowego sprzętu informatycznego wraz z jego wdrożeniem. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa w urzędzie. Wymiana sprzętu informatycznego na nowy zwiększy bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych przez urząd danych oraz bardziej wydajną pracę systemów informatycznych w jednostce. 

  • Logo projektu Polska Cyfrowa
  • Flaga oraz nazwa Rzeczpospolita Polska
  • Flaga oraz napis Unia Europejska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY