"SOŁECTWO NA PLUS"

SOŁECTWO REGNÓW

Realizacja projektu przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach

1.     Nazwa Gminy: GMINA REGNÓW
2.     Nazwa miejscowości, w której realizowano projekt: REGNÓW
3.     Nazwa projektu: Promowanie inicjatyw społecznych wsi Regnów poprzez poprawę ładu przestrzennego.
4.     Termin realizacji projektu: od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.

 Zakup mebli do wyposażenia altany.
 Zakup kostki brukowej, podsypki oraz krawężników i innych niezbędnych materiałów.

Dotacja – 100%
Kwota dotacji – 10 000,00 zł

 

 • Logo projektu
 • widok zakupionych mebli
 • widok zakupionych mebli
 • Widok zakupionych mebli
 • Widok zakupionych mebli
 • autor: Małgorzata Foks

SOŁECTWO RYLSK

Realizacja projektu przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach

1.    Nazwa Gminy: GMINA REGNÓW
2.    Nazwa miejscowości, w której realizowano projekt: RYLSK
3.    Nazwa projektu: Promowanie inicjatyw społecznych wsi Rylsk poprzez poprawę ładu
       przestrzennego.
4.    Termin realizacji projektu: od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.

 Zakup materiałów potrzebnych do remontu ogrodzenia
 Zakup dużego głośnika przenośnego
 Zakup telewizora i uchwytu
 Zakup piłkochwytów

Dotacja – 83,33%
Kwota dotacji – 9 998,97 zł
Udział własny Gminy – 2 000,27 zł

 • Logo projektu
 • WIDOK OGRODZENIA
 • WIDOK PRZENOŚNEGO GŁOSNIKA
 • Widok tablicy informacyjnej
 • Zakupiony telewizor
 • Piłkochwyt

SOŁECTWO RYLSK DUŻY

Realizacja projektu przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach
1. Nazwa Gminy: GMINA REGNÓW
2. Nazwa miejscowości, w której realizowano projekt: RYLSK DUŻY
3. Nazwa projektu: Promowanie inicjatyw społecznych wsi Rylsk Duży poprzez poprawę ładu przestrzennego.
4. Termin realizacji projektu: od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.

Zakup telewizora i uchwytu
Zakup lodówki
Zakup dużego głośnika przenośnego
Zakup strojów ludowych

Dotacja – 100%
Kwota dotacji – 10 000,00 zł

 

 • Logo projektu
 • Korale
 • Stroje ludowe
 • Telewizor, głośnik przenośny
 • Lodówka
baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY