Remont kapliczki wraz z instalacją oświetlenia w miejscowości Rylsk Mały

W ramach realizowanego zadania została wyremontowana kapliczka oraz zakupiona i zamontowana lampa solarna  w miejscowości Rylsk Mały. Pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 10.000,00 zł. Wkład własny Gminy Regnów 2.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 12.000,00 zł.

 

  • kapilczka
  • kapliczka 2
baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY