Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławków

W ramach realizowanego zadania została  zmodernizowana droga w miejscowości Sławków o długości 430m. Droga wykonana została z nawierzchni betonu C 8/10 o gr. 10 cm drogi o szerokości 3,5m długość 300m oraz 4m dla odcinka 130 m w profilu podłużnym.

Pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 15.100,00 zł. Wkład Własny Gminy Regnów 50.846,47 zł. Całkowita wartośc inwestycji wyniosła 65.946,47 zł.