„Renowacja zbiornika małej retencji w miejscowości Podskarbice Szlacheckie”

Gmina Regnów zakończyła realizację zadania pn.: „Renowacja zbiornika małej retencji w miejscowości Podskarbice Szlacheckie”

Całkowita wartość inwestycji – 85 000,38 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego – 63 750,29 zł.
Udział własny Gminy Regnów – 21 250,09 zł

Przedmiotem zamówienia było wykonanie renowacji zbiornika małej retencji zlokalizowanego na działce nr ew. 330 w miejscowości Podskarbice Szlacheckie, gm. Regnów, pow. rawski.
W ramach zadania zostały wykonane poniższe roboty:

 • Roboty pomiarowe (wytyczenie obiektu),
 • Oczyszczenie koparkami na odkład dna zbiornika z nawodnionego namułu,
 • Przemieszczenie na teren przyległy do zbiornika, złożonego na odkładzie namułu z oczyszczenia koparkami dna zbiornika, po odcieknięciu z niego wody (całkowita odległość przemieszania wynosi 30,0m),
 • Plantowanie skarp zbiornika na szer. 1,0m i terenu przyległego do górnej krawędzi skarp pasem szer. 6,0-8,0m,
 • Obsiew wyplantowanych skarp zbiornika na szer. 1,0m i terenu przyległego do górnej krawędzi skarp pasem szer. 6,0-8,0m.
  W wyniku przeprowadzonej renowacji zbiornik odzyskał swoje parametry pierwotne oraz właściwości retencyjne.
 • Tablica informacyjna o inwestycji współfinansowanej przez Województwo Łódzkie
 • Teren zbiornika przed wykonaniem prac.
 • Teren zbiornika po wykonaniu prac.
 • Teren zbiornika po wykonaniu prac.
baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY