Aktualności

 • 17.05.2024

  Awarie sieci energetycznej

  PGE Dystrybucja S.A.  zwraca się z apelem do rolników o skuteczne zabezpieczenie przed porwaniem przez wiatr stosowanej na terenach upraw agrowłókniny. W ostatnim czasie odnotowano nasilenie na terenie Gminy Regnów zdarzeń awaryjnych na energetycznych liniach napowietrznych spowodowanych zarzucaniem na ich przewody agrowłókniny nieskutecznie przytwierdzonej do podłoża. Sytuacje takie skutkują przerwami w zasilaniu, uszkodzeniami elementów sieci, a także stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych oraz zagrożenie pożarowe.

   

 • 16.05.2024

  Projekt „CUŚ DOBREGO 2”

   

  W dniu 25 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „CUŚ DOBREGO 2”, nr FELD.07.09.-IP.01-0011/23-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. W ramach projektu Gmina Regnów pozyskała dofinansowanie na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 3 osób. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych przez utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu rawskiego od 1.12.23-30.04.27, 126 miejsc świadczenia usług społecznych dla 150 osób(120K,30M), w tym 40 osób z niepełnosprawnością (32K/8M).Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby zamieszkujące na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a konkretnie osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności).

   

   

   

 • 15.05.2024

  Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

  Szanowni Mieszkańcy,
  w dniach od 15 maja 2024 r. do 22 maja 2024 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Regnów. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Regnów na temat treści zapisów projektu statutów sołectw. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa. Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i uwag, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu.

   

 • 15.05.2024

  Aktualizacja Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

  Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej informuje, iż AGENCJA „CEZAR” PRACOWNIA URZĄDZANIA LASU Cezary Piotrkowicz, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, reprezentowana przez Pana Cezarego Piotrkowicza, będzie prowadzić prace terenowe w zakresie aktualizacji Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasów na terenie obrębów: Kazimierzów, Regnów, Nowy Regnów, Annosław, Rylsk, Rylsk Duży, Sławków, Rylsk Mały, Sowidół, Wólka Strońska, Podskarbice Szlacheckie, Podskarbice Królewskie.