Aktualności

 • Dopłaty do kukurydzy- wnioski do 29 lutego 2024 r.
  28.02.2024

  Dopłaty do kukurydzy- wnioski do 29 lutego 2024 r.

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy. Pomoc ma charakter pomocy publicznej i jest udzielana na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr SA.110984 (2023/N). Szczegółowe informacje o trwającym naborze dostępne są na stronie internetowej ARiMR po adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rolnikow-bedacych-producentami-kukurydzy-w-2023-r

 • 27.02.2024

  Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej w dniu 21 lutego 2024 roku wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze powiatu rawskiego.

 • 23.02.2024

  Obwieszczenie Wójta Gminy Regnów

  Obwieszczenie Wójta Gminy Regnów o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów, wsi: Kazimierzów, Podskarbice Królewskie, Sowidół i Wólka Strońska oraz fragmentów wsi: Annosław, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Rylsk , Rylsk Mały, Rylsk Duży i Sławków.

 • 09.02.2024

  Informacja

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzenia do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY