Aktualności

 • Logo Krainy Rawki
  12.04.2024

  Działaj Lokalnie 2024

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do składania wniosków w nowym konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2024”. Nabór wniosków rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. Szczegóły Konkursu na stronie: https://www.krainarawki.eu/nabor-wnioskow-na-dzialaj-lokalnie-2024/ W związku z naborem wniosków, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom konkursu „Działaj Lokalnie”.

 • „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok
  11.04.2024

  „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie  informuje, iż Gmina Regnów Uchwałą nr LXVIII/799/2024 Rady Gminy w Regnowie  z dnia 21 marca 2024 roku przyjęła do realizacji program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Regnów na 2024 rok, co pozwala na kontynuację wsparcia udzielanego od 2022 roku seniorom w wieku 60 lat i więcej mieszkającym na terenie naszej gminy,  mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 • Stojący lis na polu, mający głowę skierowaną w swoją prawą stronę
  11.04.2024

  Komunikat o szczepieniu lisów.

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że w dniach 18-26 kwietnia 2024 r. na terenie powiatu rawskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów.

 • Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
  11.04.2024

  Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o sanitarnym odstrzale dzików na terenie powiatu rawskiego.