Aktualności

 • Plakat informujący i terminie naboru wniosków
  26.11.2021

  Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych

  ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku. Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

 • Wójt Gminy Mariusz Cheba, Senator RP Rafał Ambrozik
  24.11.2021

  Gmina Regnów otrzymała środki z Rządowego Funduszu

  Gmina Regnów pozyskała środki  z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych -  Polski Ład na inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, modernizacje oświetlenia, termomodernizacje kompleksu budynków w wysokości  4 367 092,74 zł . Dziękujemy Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu  za przyznanie środków dla naszej gminy. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego, a w szczególności do Posła Grzegorza Wojciechowskiego, Senatora Rafała Ambrozika oraz Posła Roberta Telusa za zaangażowanie i pomoc w pozyskaniu funduszy dla naszego samorządu

 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na szopkę ludową
  19.11.2021

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na szopkę ludową

  Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej ogłasza konkurs otwarty na „Szopkę ludową regionu rawskiego”, skierowany do uczniów szkół  podstawowych z Rawy Mazowieckiej i terenu powiatu rawskiego. Tradycyjna szopka ludowa – plastyczna praca własna, przestrzenna, wykonana dowolną techniką, wcześniej nie prezentowana i nie zgłaszana do innych konkursów. Prosimy, aby zwrócić uwagę na wykonywanie prac przy użyciu jak największej ilości surowców naturalnych: papieru, słomy, drewna itp.  Prace należy składać do 13 grudnia 2021 r.  w Muzeum Ziemi Rawskiej, ul. Łowicka 26, 96-200 Rawa Mazowiecka, które jest organizatorem konkursu. Szczegóły w regulaminie.

 • Badanie kontrolne w ramaach Narodowego Spisu Ludności 2021
  02.11.2021

  Badanie kontrolne w ramaach Narodowego Spisu Ludności 2021

  Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

  Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

  Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji. Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

  Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Podobnie, jak w trakcie Spisu Powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl .

  Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

  grafika przedstawia informacje o badaniu kontrolnym w ramach Narodowego Spisy Ludności