„Sołectwo na plus” Regnów

Realizacja projektu w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

 1. Nazwa Gminy: GMINA REGNÓW
  2.     Nazwa miejscowości, w której realizowano projekt: REGNÓW
  3.     Nazwa projektu: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Regnowie”
  4.     Termin realizacji projektu: od dnia 21 lipca 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.

 Dotacja – 100%
Kwota dotacji – 12 000,00 zł

W ramach projektu zakupiono metalowe ławki ogrodowe w ilości 5 szt., gablotę informacyjną, środki do konserwacji drewna, nasiona trawy oraz drzewa w ilości 4 szt. Gablota informacyjna została zamontowana przez członków KGW w Regnowie przed Gminną Biblioteką Publiczną w Regnowie. Członkowie KGW w Regnowie zajęli się zakupem środków do konserwacji drewna oraz wykonali oczyszczenie i odnowienie za pomocą tych środków drewnianej figury Św. Wojciecha oraz krzyża znajdujących się przed Gminną Biblioteką Publiczną w Regnowie. Przy pomocy członków „Stowarzyszenie dla Regnowa”, druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie zostały usunięte poprzednie krzewy oraz został przygotowany teren do posiania trawy. Po przygotowaniu terenu członkowie KGW w Regnowie posiali nasiona trawy na terenie przed Gminną Biblioteką Publiczną w Regnowie oraz dokonali nasadzeń zakupionych 4 szt. drzew.

 • Tablica informacyjna o inwestycji finansowanej przez Województwo Łódzkie
 • Teren przed Biblioteką Publiczną w Regnowie
 • Ławki
 • Teren przed Biblioteką Publiczną w Regnowie
 • Gablota informacyjna
 • Sadzonki drzew
 • Sadzonki drzew
baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY