Zdalna Szkoła

Gmina Regnów 29 maja 2020 r. przekazała Szkole Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie 20 sztuk laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Laptopy te posłużą dzieciną oraz nauczycielom z terenu Gminy Regnów. Łączna wartość zakupionych laptopów wraz z ubezpieczeniem wynosi 44 644,57 zł brutto.

Gmina Regnów otrzymała 45 000,00zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej w Regnowie w celu poprawy dostępu do zdalnego nauczania nauczycielom oraz dzieciom.

  • Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej podpisująca umowę
  • Wójt Gminy Regnów podpisuje umowę
  • Widok zakupionych laptopów