„Przebudowa i remont drogi dojazdowej w Rylsku Dużym”

„Przebudowa i remont drogi dojazdowej w Rylsku Dużym”

Gmina Regnów realizowała projekt pn.: „Przebudowa i remont drogi dojazdowej w Rylsku Dużym”

Całkowita wartość inwestycji –  1 147 729,68 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
– 1 090 343,00 zł
Udział własny Gminy Regnów – 57 386,68 zł 

Przedmiotem zadania było wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi w miejscowości Rylsk Duży zlokalizowanego na działce nr 220, obręb Rylsk Duży, Gmina Regnów oraz remoncie odcinków drogi zlokalizowanych na działkach nr: 220 i 248, obręb Rylsk Duży, Gmina Regnów.


  • Tablica informacyjna