„Sołectwo na plus” Rylsk

Realizacja projektu w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

 1. Nazwa Gminy: GMINA REGNÓW
  2.     Nazwa miejscowości, w której realizowano projekt: RYLSK
  3.     Nazwa projektu: „Zakup wyposażenia Domu Kultury i zagospodarowania jego terenu”
  4.    Termin realizacji projektu: od dnia 21 lipca 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.

 Całkowita wartość projektu – 12 111,54 zł
 
Dotacja – 12 000,00 zł
 Udział własny Gminy Regnów – 111,54 zł

W ramach projektu zakupiono: stół do tenisa stołowego z wyposażeniem, kosiarkę spalinową samojezdną, stoły konferencyjne w ilości 4 szt. oraz materiały do rewitalizacji terenów zielonych. Wyznaczeni mieszkańcy wsi Rylsk oraz członkowie KGW wspólnie ustawili zakupione stoły: do tenisa oraz stoły konferencyjne w Gminnym Domu Kultury w Rylsku oraz dokonali rewitalizacji terenów zielonych znajdujących się w centrum wsi Rylsk. Członkowie KGW zagospodarowali do pracy zakupioną kosiarkę spalinową do wykoszenia trawy na boisku, wokół boiska i wokół placu zabaw.

 • Tablica informacyjna o inwestycji współfinansowanej przez Województwo Łódzkie
 • Stół konferencyjny
 • Stół konferencyjny
 • Rewitalizacja terenów zielonych
 • Rewitalizacja terenów zielonych
 • Rewitalizacja terenów zielonych
 • Kosiarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Stół do tenisa stołowego