Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Regnów

 Zadanie polegało na inwestycji związanej z budową, opracowanie dokumentacji i wniosku, montażem ogniw fotowoltaicznych oraz tablicy informacyjnej. Instalacja ma pokrywać całość zapotrzebowania na energię elektryczną wybranych budynków, ewentualny nadmiar będzie blokowany lub rozliczany na zasadzie bilansu energii.

Inwestycja została zlokalizowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Regnowie , na którym zainstalowano 100 szt. paneli fotowoltaicznych oraz na dachu budynku Urzędu Gminy w Regnowie, na którym zainstalowano 26 szt. paneli fotowoltaicznych.

Pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi 154 684,00 zł. Wkład Własny Gminy Regnów 42.963,74 zł. Całkowita wartośc inwestycji wyniosła 197.647,74 zł.

  • Widok paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Regnowie
  • Widok paneli fotowoltaicznych na dachu budynku  Szkoły Podstawowej w Regnowie