" Sołectwo na plus" Rylsk Duży

Realizacja projektu w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

 1. Nazwa Gminy: GMINA REGNÓW
  2.     Nazwa miejscowości, w której realizowano projekt: RYLSK DUŻY
  3.     Nazwa projektu: „Doposażenie świetlicy środowiskowej, zakup stroi dla KGW oraz zakup mini parku rozrywki dla najmłodszych”
  4.    Termin realizacji projektu: od dnia 21 lipca 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.

Całkowita wartość projektu – 14 237,50 zł
Dotacja – 12 000,00 zł
Udział własny Gminy Regnów – 2 237,50 zł

W ramach projektu zakupiono: lodówkę, stroje dla KGW, zjeżdżalnię dmuchaną, maszynkę do popcornu oraz maszynę do waty cukrowej.

 • Tablica informacyjna o inwestycji współfinansowanej przez Województwo Łódzkie
 • Dmuchana zjeżdżalnia
 • Lodówka
 • Stroje do KGW
 • Maszyna do waty cukrowej
 • Maszyna do popcornu