Roczny Program Współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w roku 2024

  • autor: Marzena Słomka, data: 2024-02-05

Protokół z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o któych mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

  • autor: Marzena Słomka, data: 2023-11-16

Wójt Gminy Regnów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Regnów w 2024 roku

  • autor: Marzena Słomka, data: 2024-01-11