„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Rylsk”

Gmina Regnów realizowała projekt pn.: „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Rylsk”
Całkowita wartość inwestycji –  393 855,34 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
– 385 978,23 zł
Udział własny Gminy Regnów – 7 877,11 zł 
Przedmiotem zadania było wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego inwestycji polegającej na  modernizacji dróg wewnętrznych w miejscowości Rylsk, gmina Regnów, pow. rawski o łącznej długości 1685m zlokalizowanych na działkach ew.:  nr 318 – o długości 270m – odcinek A, nr 119 – o łącznej długości 880m – odcinek B: długość odcinka 330m; długość odcinka 550m; nr 68   – o długości 535m – odcinek C. Zakres prac obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie podbudowy – warstwy wyrównawczej z kruszyw łamanych gr. 10cm oraz wykonanie nawierzchni betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm. Po wykonaniu nawierzchni całej drogi zostały uformowane obustronne pobocza o szerokości 0,50m. Szerokość drogi po przebudowie wynosi 4,00m.

  • Tablica informacyjna