Remont Drogi Gminnej Regnów-Annosław

Remont Drogi Gminnej Regnów-Annosław o długości 1092,20m

Gmina Regnów zakończyła realizację projektu: „Remont Drogi Gminnej Regnów-Annosław o długości 1092,20m”

W ramach zadania wykonano:

- przygotowanie istniejącej nawierzchni poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni,

- warstwę z betonu asfaltowego grubości 5 cm, szerokość jezdni 4,0 m

- pobocze o szer. 0,5 m z kruszywa łamanego.

Całkowita wartość inwestycji –  162 900,00 zł

Finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –  162 900,00 zł