Remont drogi dojazdowej w miejscowości Rylsk Duży

Gmina Regnów realizowała projekt pn.: „Remont drogi dojazdowej w miejscowości Rylsk Duży na odcinku 890m”. Przedmiotem inwestycji był remont drogi dojazdowej w miejscowości Rylsk Duży o długości 890 m, zlokalizowanej na działce ew. nr 81, obręb Rylsk Duży, gm. Regnów, pow. rawski. Zakres prac obejmował: Wykonanie konstrukcji podbudowy jezdni, wykonanie nawierzchni betonowej jezdni, wykonanie nawierzchni poboczy, profilację poboczy przylegających do poboczy utwardzonych kruszywem. Dane drogi: Jezdnia o szerokości - 4,00m, całkowita długość remontowanego odcinka drogi wynosi ~ 890m, powierzchnia jezdni ~ 3560m2 , pobocza z kruszywa łamanego - szerokość 0,5 m. Nawierzchnia z betonu C12/15 – 10cm, warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o średniej grubości – 10cm, utwardzone pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  o szer. 0,5 m – 10cm.

Całkowita wartość inwestycji –  216 702,30 zł
Dofinansowanie
  61 550,00 zł

Inwestycja współfinansowana przez Województwo Łódzkie

  • Tablica informacyjna