Projekt "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest"

Gmina Regnów zakończyła realizację projektu: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2021 roku”. Zadanie polegało na odebraniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji mieszkańców z terenu Gminy Regnów. Realizacja projektu odbyła się w terminie od 10.08.2021r. do dnia 23.09.2021r. przy udziale dotacji  z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość całkowita zadania – 46 303,92 zł
Dotacja – 38 164,00 zł

http://www.zainwestujwekologie.pl/