Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2022 roku

Gmina Regnów zakończyła realizację projektu: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2022 roku”. Zadanie polegało na odebraniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji mieszkańców z terenu Gminy Regnów. Realizacja projektu odbyła się w terminie od 10.10.2022 r. do dnia 28.10.2022 r. przy udziale dotacji  z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość całkowita zadania – 14 982,90 zł
Dotacja – 12 485,75 zł.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

 

  • Logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej