„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rylsk Duży”

Gmina Regnów zakończyła realizację projektu: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rylsk Duży”

W ramach zadania wykonano nowy odcinek sieci wodociągowej w Rylsku Dużym w gm. Regnów. Odcinek połączył istniejącą sieć wo63 z siecią wo110 w Rylsku Dużym. Inwestycja zlokalizowana jest w Rylsku Dużym wzdłuż działki nr ew. 220 obręb: 0021 gm. Regnów, powiat rawski.

Całkowita wartość inwestycji –  120 599,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 120 599,00 zł 

Projekt finansowany z udziałem środków z budżetu państwa poprzez wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

  • Godło Polski
  • Barwy Rzeczypospolitej Polskiej