Roczny Program współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

  • autor: Marzena Słomka, data: 2022-10-28