Dostępny samorząd-granty

Dostępna Gmina Regnów

Logotypy projektu
GMINA REGNÓW realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Regnów”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 31.05.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Regnów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej
Wartość grantu: 100.000,00 PLN