"Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej"

"Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej"

W dniu 11.06.2023 r. w Regnowie odbyło się ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została powołana przez Zarząd OSP Regnów w dniu 05.03.2023 r. Drużyna obecnie liczy 36 dzieci w wieku od 9 do 17 lat, w tym 13 dziewczynek i 23 chłopców. Na opiekunów drużyny zostali powołani: dh brygadier w stanie spoczynku Sławomir Dobrowolski oraz dh Karol Woźniak.

Uroczystość ślubowania rozpoczęliśmy mszą odprawioną w Kościele Parafialnym w Regnowie przez ks. proboszcza Dariusza Karpińskiego, a następnie uczestnicy wraz z Orkiestrą Dętą przy OSP w Regnowie przemaszerowali przed remizę, gdzie odbyło się uroczyste pasowanie młodzieży wstępującej w szeregi MDP przy OSP Regnów.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy Urzędu Gminy w Regnowie na czele z Wójtem Gminy Regnów Panem Mariuszem Chebą,  Pan Sławomir Dudek – Przewodniczący Rady Gminy w Regnowie oraz Pan Grzegorz Wojciechowski Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Otulak - Wicestarosta Powiatu Rawskiego, st. bryg. Pan Zbigniew Łyszkowicz - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, st. bryg. Pan Krzysztof Kowalski - Komendant Powiatowy PSP w Rawie Maz., dh Pan Tadeusz Damaz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rawie Mazowieckiej, dh Pan Jacek Narożnik - Prezes Oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Cielądzu, dh Pan Ryszard Pawlak - Prezes Zarządu OSP Regnów, Pan Konrad Szeląg – Dyrektor w Agencji Rozwoju Przemysłu,  druhowie strażacy z OSP Regnów, poczet sztandarowy OSP Regnów, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie – Pani Jolanta Kordel-Wróblewska, Ks. Proboszcz Dariusz Karpiński a także rodzice i rodziny członków MDP i mieszkańcy gminy.

Uroczystego pasowania dokonał dh Pan Tadeusz Damaz w asyście dh Pana Ryszarda Pawlaka.

Członkowie MDP złożyli ślubowanie następującej treści:

„Ślubuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP. Pogłębiać wiedzę, doskonalić umiejętności, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej”.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z okazji ślubowania otrzymała list okolicznościowy od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Pana Waldemara Pawlaka oraz list od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Pana Andrzeja Bartkowiaka i jego zastępcy nadbryg. Pana Krzysztofa Hejduka. Obydwa listy zostały odczytane podczas apelu.

W życzeniach przekazanych młodzieży m.in. przez Wójta Gminy Regnów oraz przybyłych Gości nie zabrakło gratulacji dla OSP Regnów za zaangażowanie młodych adeptów i przygotowanie uroczyści oraz słów uznania dla młodzieży za gotowość do przygotowania do służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Podczas ślubowania wręczono legitymację członkom MDP. Wagę wydarzenia podkreślił wspólny, uroczysty obiad.

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

 

 • Przemarsz spod Urzędu Gminy do Kościoła
 • Przemarsz spod Urzędu Gminy do Kościoła
 • Przemarsz spod Urzędu Gminy do Kościoła
 • Przemarsz z kościoła na plac OSP
 • Przemarsz z kościoła na plac OSP
 • Podczas przemarszu na plac przed OSP
 • Orkiestra Dęta OSP w Regnowie
 • 7. Poczet sztandarowy OSP Regnów
 • Plac OSP w Regnowie
 • Podczas Hymnu Państwowego RP
 • Przemówienie Pan Grzegorz Wojciechowski Poseł na Sejm RP
 • Przemówienie Pan Mariusz Cheba Wójt Gminy Regnów
 • Przemówienie Pan Jacek Otulak Wicestarosta Powiatu Rawskiego
 • Przemówienie Pan Ryszard Pawlak Prezes OSP Regnów
 • Poczet flagowy OSP Regnów do podniesienia flagi państwowej
 • Podniesienie flagi państwowej
 • 16. Przed złożeniem ślubowania
 • Do ślubowania
 • Poczet sztandarowy OSP Regnów
 • Ślubowanie członków MDP
 • Ślubowanie członków MDP
 • Po ślubowaniu
 • Odprowadzenie sztandaru OSP po ślubowaniu
 • autor: Małgorzata Foks, data: 2023-06-15