Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs plastyczny oraz fotograficzny

Uprzejmie informujemy, że Pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego w związku z ustanowieniem Roku 2021 jako „Europejski Rok Kolei” ogłosił dwa konkursy: Plastyczny oraz Fotograficzny.Informacje o konkursach, Formularze zgłoszeniowe i Regulaminy dostępne są pod linkami: Konkurs Plastyczny Twoja wymarzona podróż koleją - https://www.lodzkie.pl/rokkolei/twoja-wymarzona-podroz-koleja Konkurs Fotograficzny Kolejowe Łódzkie - https://www.lodzkie.pl/rokkolei/kolejowe-lodzkie Konkurs Plastyczny Skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego, natomiast w konkursie Fotograficznym udział może wziąć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna przebywająca na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego, w odpowiedniej kategorii wiekowej od 15 do 18 roku życia lub powyżej 18 roku życia. Cele konkursów promocja kolei jako ekologicznego środka transportu w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021; uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej; utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu; promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu; rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczestników. Zgłoszenia udziału w konkursach i Zdjęcia Konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 października 2021 r. do godziny 12.00. Dla zwycięzców każdego z Konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe

 

 

Akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej  informuje, że jesienna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu rawskiego zaplanowana w dniach  9 – 23 września 2021 r. została przesunięta na miesiąc październik.

 

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  

 • 5 tys. zł (do 30 osób),
 • 6 tys. zł (od 31 do 75),
 • 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:

 1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

 • serce wypełnione kwiatami

"Drzewko za surowce"- wymień odpady na rośliny

Spółka ZGO Aquarium wspólnie z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka uruchamia po raz pierwszy akcję „Drzewko za surowce”. Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, takich jak: papier, plastik, opakowania szklane, puszki aluminiowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W dniach 17-25 września 2021 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”, Pukinin 140, mieszkańcy Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Rawa Mazowiecka, Gminy Regnów i Gminy Kowiesy, czyli gmin współpracujących z ZGO Pukinin w zakresie PSZOK, będą mieli okazję wymienić ww. surowce wtórne na sadzonki roślin, a tym samym wzbogacić własny ogród o piękną zieleń. Dla osób zainteresowanych udziałem w akcji przygotowane zostaną sadzonki roślin ozdobnych m.in.: thuje, jałowce, róże okrywowe, berberysy, hortensje, lilie, żurawki, różne gatunki traw i wiele innych. Rośliny będą wydawane do wyczerpania asortymentu. Obowiązuje limit dwóch roślin dla jednej osoby. Zachęcamy do włączenia się do akcji. Propagujmy selektywną zbiórkę odpadów i budujmy w okolicy zielone enklawy, aby lepiej nam się żyło  w estetycznym, zielonym i zdrowym otoczeniu. Zapraszamy do PSZOK w dniach 17-25 września.

 

 • Plakat z zasadami wymiany surowców wtórnych

eWoP- startuje nowa aplikacja ARiMR

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o płatność z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWoP. Zapewni to efektywną elektroniczną komunikację między beneficjentem a Agencją, a także usprawni proces weryfikacji dokumentów, co w rezultacie przyspieszy wypłaty środków finansowych. Od końca sierpnia br. elektroniczne wnioski o płatność będzie można składać w ramach następujących działań:

 • 1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 • 2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
 • 1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
 • 2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 • 3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
 • 4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Portal eWoP umożliwia m.in.:

 • złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także ewentualnych korekt;
 • wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt;
 • przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez ARiMR do rolnika.

Nowe narzędzie jest czytelne i przyjazne graficznie, a korzystanie z oferowanych funkcji łatwe i intuicyjne.
Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus. Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

 • Logo ARiMR

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Fundusz  Zdrowia uruchomił Teleplatformę  Pierwszego Kontaktu. Udostępniona platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, wsytuacji: nagłego zachorowania, podczas gdy lekarz rodzinny już nie pracuje,gdy nagle pogorszy się stan zdrowia, nie ma jednak objawów sugerujących wystąpienie stanu bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

 

 • plakat przedstawiający numer pierwszego kontaktu
 • Plakat innformujący w jakich godzinach jest dostępny TPK
 • Plakat informujący w jakich sytuacjach można skorzystać z...

Od 1 lipca Program Profilaktyka 40 PLUS

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił 1 lipca pilotażowy Program 40 PLUS,  w ramach którego każdy Polak powyżej 40 roku życia może skorzystać z jednorazowego dostępu do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS.

 • BANNER z profilaktyką 40 plus
 • Plakat informujący jak korzystać z badań
 • Profilaktyka_PLUS

„Przedsiębiorco, inwestuj w firmę! – instrumenty zwrotne dla MŚP”.

Webinarium odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. (środa) w godz. 10:00 – 11:00. Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu z udziałem przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia. Celem webinarium jest przedstawienie wybranych form wsparcia zwrotnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5009-webinarium-pn-przedsiebiorco-inwestuj-w-firme-instrumenty-zwrotne-dla-msp klikając przycisk „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

 

AGRO-Targi Bratoszewice 2021

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią Covid-19 przystępuje do organizacji targów i wystaw o charakterze upowszechnieniowym, wspierających rozwój produkcji rolniczej i obszarów wiejskich.Targi AGRO-Bratoszewice odbędą się 5 września 2021r. pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. W programie szeroka oferta środków do produkcji rolnej, prezentacja lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego realizowanego w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich i wiele innych działań merytorycznych, np. w ramach odbywającego się równorzędnie Dnia Kukurydzy na Kiszonkę.

 

 

 

 

 • plakat z programem targów
 • MapaTargi_2021

Szczepieniobus w Regnowie!

Informujemy, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, w trasę ruszają cztery szczepieniobusy. Jeden z nich stanie w dniu 15 sierpnia 2021 r. (niedziela) w godzinach 10:30-14:00, na parkingu przy Urzędzie Gminy w Regnowie. Zainteresowani mogą zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson bez wcześniejszego umawiania się czy zapisywania na konkretną godzinę. Poniżej pełen harmonogram mobilnych punktów szczepień w twerminie 8-15 sierpnia 2021 oku.

Grafika przedstawia harmonogram mobilnych punktów szczepienień w okresie 8-15 sierpnia 2021 roku

Aplikacja Moja Okolica- bądź na bieżąco!

Szanowni Państwo, sytuacja w jakiej się teraz znajdujemy ukazuje jak ważne jest budowanie silnych więzi społecznych, wzajemne wsparcie sąsiedzkie i dostęp do rzetelnych informacji.

Z myślą o tym,  wdrażamy dedykowaną aplikację, która będzie w stanie zapewnić wspomniane wyżej funkcje a do tego stanie się narzędziem ułatwiającym wszystkim funkcjonowanie w naszej gminie.

Aplikacja Moja Okolica została zbudowana z myślą o pogłębianiu relacji pomiędzy samorządem terytorialnym a społecznością lokalną a także w celu wparcia lokalnych działań biznesowych i komunikacyjnych.

Dysponując tą aplikacją, zawsze będziecie Państwo na bieżąco z najważniejszymi informacjami pochodzącymi z jednostek gminnych takich jak: Urząd Gminy,  Gminna Biblioteka publiczna i Dom Kultury w Rylsku.

Dodatkowo będziecie mogli zamieścić informacje o prowadzonej działalności i oferowanych produktach a w zaistniałej trudnej sytuacji oferować i otrzymywać pomoc od społeczności lokalnej. Aplikacja pozwoli także na stworzenie strefy bezpieczeństwa dla naszych najbliższych, których opieka wymaga pełniejszego nadzoru.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi funkcjonalnościami aplikacji i jej instalacji.

Wszystkie oferowane funkcjonalności i korzystanie z usług jest nieodpłatne. 

Formularz kontaktowy znajdziecie na stronie Moja okolica.

 • MojaOkolica_plakat-A3
 • android
 • ios