„Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródła ciepła”

Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródła ciepła”

Gmina Regnów realizowała projekt pn.: „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródła ciepła”

Całkowita wartość inwestycji –  512 000,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
460 800,00 zł
Udział własny Gminy Regnów –
51 200,00 zł 

Przedmiotem zamówienia była realizacja inwestycji polegającej na:

  1. Wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu obróbek blacharskich wraz z niezbędnym zakresem towarzyszących robót remontowo-budowlanych na budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie, gm. Regnów, powiat rawski; działka nr ew. 72, w tym:
  • ocieplenie dachu/stropu nad ostatnią kondygnacją budynku;
  • renowacja powłok tynkarskich zewnętrznych;
  1. Wykonaniu remontu istniejącej kotłowni olejowej usytuowanej w budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie w części parterowej budynku poprzez:
  • zdemontowanie istniejącego kotła olejowego stalowego wraz z częścią istniejących rurociągów w zakresie koniecznym do podłączenia nowego kotła;
  • wykonanie prac budowlano-remontowych z dostosowaniem pomieszczeń do aktualnie obowiązujących przepisów i standardów;
  • zainstalowanie nowego kotła olejowego kondensacyjnego żeliwnego oraz pompy ciepła powietrze-woda, z którą będzie on współpracował oraz pozostałych urządzeń i instalacji grzewczych i elektrycznych.
  1. Montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z systemem magazynowania energii do zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej.

      

  • Tablica informacyjna
  • autor: Malgorzata Foks, data: 2022-10-26