„Przebudowa i remont drogi wewnętrznej w miejscowości Podskarbice Szlacheckie”

Gmina Regnów zakończyła realizację projektu pn.: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej w miejscowości Podskarbice Szlacheckie”
Zakres prac obejmował m.in.: roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym na długości 0,66 km, wykonanie podbudowy – warstwy wyrównawczej z kruszyw łamanych gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni betonowej z betonu C10/12 gr. 10 cm. Po wykonaniu nawierzchni całej drogi wewnętrznej uformowane zostały obustronne pobocza o szerokości 0,50 m z kruszyw łamanych o gr. 10 cm.  Zadanie objęło łącznie powierzchnię drogi o nawierzchni betonowej o powierzchni 2 970,00 m2. Powierzchnia nawierzchni z kruszywa łamanego (pobocza) 660,00 m2. Szerokość jezdni po przebudowie  wynosi 4,00 m.

Całkowita wartość inwestycji –  154 280,97 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego -  52 570,00 zł
Udział własny Gminy Regnów – 101 710,97 zł

 

  • Tablica informacyjna  o inwestycji współfinansowanej przez Województwo Łódzkie