„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów”

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów

Gmina Regnów realizowała projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów”
Całkowita wartość inwestycji –  158 055,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
– 142 235,00 zł
Udział własny Gminy Regnów – 15 820,00 zł
W ramach zadania dokonano wymiany opraw sodowych na nowe oprawy ledowe w ilości 244 szt. o mocy minimalnej 50W do istniejącej infrastruktury na terenie Gminy Regnów.
Realizacja inwestycji przyczyniła się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców, poprawiła bezpieczeństwo przy ciągach komunikacyjnych, a także zmniejszyły się koszty oświetlenia ulicznego.

 

 

 

  • Baner przedstawia informację o inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów"